Zdravopedia

Otázky a odpovede pre kŕče


Aké sú príznaky kŕčov?

​Príznaky kŕčov sa líšia od miesta, kde sa kŕč nachádza. Pri kŕčoch srdca ide o bolesť na hrudníku, pri tvárových kŕčoch sa objavuje sťahovanie svalov na jednej strane tváre a pri laryngo kŕčoch sa priedušné potrubie mierne zúži.

Celá odpoveď >

Aké sú typy kŕčov?

Kŕče rozdeľujeme podľa toho, ktorú časť tela zasiahnu a ako dlho trvajú. Patria sem hemifaciálny kŕč, kŕče koronárnej artétie, laryngo, febrilné, klonické či tonické kŕče.

Celá odpoveď >

Ako sa liečia kŕče?

​Kŕč je príznakom a preto je potrebné liečiť konkrétnu príčinu, ktorá kŕče spôsobuje. Na tvárové krčé sú účinné botulínové injekcie, na laryngo kŕče zas dychové cvičenia. U detí sa vyskytujú febrilné kŕče, ktoré sa zmierňujú diazepamom.

Celá odpoveď >