Antioxidanty

Antioxidanty predlžujú trvanlivosť potravín a chránia ich proti oxidačnému kazeniu.

viac »

Baliace plyny

Baliace plyny sú plyny iné ako vzduch, ktoré sa zavádza pred, počas alebo po plnení potraviny do obalu. Používa sa argón, hélium alebo dusík. Propelanty alebo hnacie plyny potom pod tlakom vytláčajú potravinu z obalu napríklad u šľahačky v ​spreji.

viac »

Emulgačné (taviace) soli

Emulgačné soli poskytujú účinný spôsob kontroly vlastností syra. Sú to soli, ktoré sa slabo viažu na vápnik a vytvárajú slabú emulziu. Najčastejšie sa používajú pre mäkké, ľahko taviteľné syry.

viac »

Emulgátory

Potravinové emulgátory pôsobia ako rozhranie medzi protichodnými zložkami potravín, ako je voda a olej. Pri príprave jedla musia byť často konfliktné prírodné zložky potravín spojené do konzistentnej a príjemnej zmesi.

viac »

Farbivá

Farbivá dodávajú potravine farbu, ktorú by bez ich použitia nemala. Používajú sa na to, aby priniesli variáciu a zachovali prirodzenú príťažlivosť konzervovaných potravín. ​

viac »

Hnacie plyny (propelanty)

Pohonné látky pomáhajú vytlačiť jedlo z obalu. Hnacie látky sú utesnené pod tlakom v aerosólovej nádobe na potraviny.

viac »

Chemické konzervačné látky

Všetky potravinové výrobky okrem tých, ktoré si pestujete v záhrade obsahujú konzervanty. Každý výrobca pridáva do potravín konzervačné látky počas spracovania. Vo všeobecnosti je účelom zabrániť znehodnoteniu počas prepravy.

viac »

Kypriace látky

Kypriace látky ovplyvňujú pekárenský tovar svojou schopnosťou tvorby CO2 v procese pečenia. Zvyčajne sa používajú kombinácie alkalického zdroja oxidu uhličitého a kyseliny.

viac »

Látky na zlepšenie vlastností múky

Látky na ošetrenie múky dokážu zlepšiť vlastnosti múky počas pečenia. Po ich pridaní sú cestá vláčnejšie, lepšie sa spracovávajú strojovo, majú väčší objem, vzniknutý výrobok má lepšie zafarbenie kôrky, mäkkšiu striedku a vydrží dlhšie "čerstvý".

viac »

Modifikované škroby

Modifikované škroby sú látky, ktoré sa vyrábajú chemickými zmenami jedlých škrobov. Môžu sa meniť vlastnosti škrobov priamo v prírodnom stave alebo škrobov, ktoré boli predtým pozmenené fyzikálnymi alebo enzymatickými postupmi.

viac »

Nosiče

Pod pojmom "nosič alebo rozpúšťadlo" sa rozumie potravinárska prídavná látka, ktorá sa používa na rozpustenie, riedenie, extrakciu, dispergovanie, dodanie alebo iné fyzikálne modifikovanie zložky, potravinárskej prísady alebo iného jedla bez toho, aby sa prejavila akýmkoľvek iným účinkom.​​

viac »

Objemové činidlá

Objemové činidlá, ako je škrob, sú prísady, ktoré zvyšujú objem potraviny bez ovplyvnenia jej chuti.​

viac »

Penotvorné látky

Penotvorná látka je povrchovo aktívne činidlo, ktoré, ak je prítomné v malom množstve, uľahčuje tvorbu peny.

viac »

Povlakové látky

Povlaková látka je prírodná alebo syntetická látka, ktorá poskytuje voskový, homogénny povlak, ktorý zabraňuje strate vody z povrchu a poskytuje ďalšiu ochranu.​

viac »

Protihrudkujúce látky

Protihrudkujúce látky sú potravinové prísady, ktoré udržujú prášok alebo granulovaný materiál​ sypký. Prostriedky proti hrudkovaniu v skutočnosti bránia tvorbe hrudiek, vďaka ktorým sú tieto výrobky zvládnuteľné pri balení, preprave a pri použití konečným spotrebiteľom.​

viac »

Protipeniace látky

Protipeniace látky sa pridávajú do potravinových a nápojových produktov, aby sa zabránilo peneniu, ktoré zbytočne predlžuje spracovanie a tým zvyšuje výrobné náklady.

viac »

Regulátory kyslosti

Prírodné potravinové kyseliny sú jediné jedlé kyseliny z obrovského zoznamu potravinárskych prídavných kyselín. Ide o organické a anorganické kyseliny a látky, z ktorých kyseliny vznikajú pôsobením vody a tepla.

viac »

Rozpúšťadlá

Rozpúšťadlo je akákoľvek látka na rozpustenie potraviny alebo akejkoľvek jej zložky vrátane akejkoľvek kontaminanty prítomnej v alebo na potravinách.

viac »

Sekvestranty

Sekvestrant je prídavná potravinárska látka, ktorá zlepšuje kvalitu a stabilitu potravín.

viac »

Sladidlá

Náhradné sladidlo je potravinárska prídavná látka, ktorá poskytuje sladkú chuť, ako cukor, pričom obsahuje podstatne menej energie v potrave ako sladidlá na báze cukru, vďaka čomu sa stáva nulovým alebo nízkokalorickým sladidlom.

viac »

Stabilizátory

Stabilizátory sú nevyhnutnou látkou v potravinách, ktorá vyhladzuje textúru jedla a dodáva potravinám určitý obsah.

viac »

Stužovadlá

Stužovadlá spevňujú tkanivá ovocia a zeleniny alebo ich zachovávajú krehkými alebo túto pevnosť udržujú. Ďalej sú to látky, ktoré reakciou sa gélotvorné činidlá spevňujú gél.

viac »

Zahusťovadlá

Zahusťovadlá sú látky, ktoré sa pridávajú do potravinových prípravkov na zvýšenie ich viskozity bez zmeny iných vlastností.

viac »

Zvlhčovadlá

​Zvlhčovadlá pôsobia ako zvlhčovače tým, že priťahujú vodu. Často sa používajú na to, aby zabránili vysychaniu krémov.

viac »

Zvýrazňovače chuti a vône

Zvýrazňovače chuti a vône zvýrazňujú už existujúce chuť alebo vôňu potraviny. Tieto látky sa často chybne zamieňajú so samotnými arómami. Arómy potravinám chuť a vôňu priamo dodávajú, tieto látky chuť či vôňu v potravinách len zvýrazňujú.

viac »

Želírujúce látky

Želírujúce látky vytvárajú gél a udeľujú tým potravine jej textúru. Sú to napríklad želé a rôsoly.

viac »