Zdravopedia

Aké sú príznaky kŕčov?

Príznaky kŕčov sa líšia od miesta, kde sa kŕč nachádza. Pri kŕčoch srdca ide o bolesť na hrudníku, pri tvárových kŕčoch sa objavuje sťahovanie svalov na jednej strane tváre a pri laryngo kŕčoch sa priedušné potrubie mierne zúži.

Čítaj viac o kŕčoch >

čítaj tiež

Všetko o kŕčoch - liečba, typy, príčiny,...

Všetko o kŕčoch - liečba, typy, príčiny,...

Kŕč je náhla mimovoľná kontrakcia svalu, skupiny svalov alebo dutého orgánu, napríklad srdca.


Podobné otázky

Aké sú typy kŕčov?

Kŕče rozdeľujeme podľa toho, ktorú časť tela zasiahnu a ako dlho trvajú. Patria sem hemifaciálny kŕč, kŕče koronárnej artétie, laryngo, febrilné, klonické či tonické kŕče.

Ako sa liečia kŕče?

​Kŕč je príznakom a preto je potrebné liečiť konkrétnu príčinu, ktorá kŕče spôsobuje. Na tvárové krčé sú účinné botulínové injekcie, na laryngo kŕče zas dychové cvičenia. U detí sa vyskytujú febrilné kŕče, ktoré sa zmierňujú diazepamom.