Skip to main content

Aké sú druhy neuróz?

Odpoveď

Neuróza sa rozdeľuje na niekoľko porúch. Fóbické, ku ktorým patrí agorafóbia i sociálna fóbia, úzkostné, ku ktorým patrí akútna reakcia na stres či panická porucha, somatoformné, ku ktorým patrí dysmorfofóbia či somatizačná porucha.

Čítaj viac o neuróze >

čítaj tiež

Neuróza

Neuróza

V modernej psychológii je neuróza prevažne vykladaná ako duševná nerovnováha, spôsobujúca psychický stres čiže duševnú tieseň.


Podobné otázky

Aké sú príznaky nevoľnosti a vracania?

Nevoľnosť a vracanie sa bežne vyskytujú ako súčasť infekčných ochorení či pri gastroenteritíde. Príznaky zahŕňajú bolesť brucha, mdloby, suchosť v ústach či nadmerné potenie sa.

Aké sú prejavy neurózy?

Najbežnejším prejavom neurózy sú poruchy emócií, medzi ktoré patrí hlavne úzkosť i strach, poruchy myslenia či pozornosti. Zo somatických príznakov sem patrí tras i bolesť hlavy.

Čo je to neuróza?

Neuróza je klasické označenie pre funkčnú duševnú poruchu bez organického nálezu na mozgu, ktorá spočíva v narušenej schopnosti prispôsobenia, v poruchách myslenia, konania, vnímania.

Zostaňme v spojení.

Pridajte sa k nám na sociálnych sieťach, aby Vám neunikli nové články!