Neuróza

Obsah článku

  Neuróza
  Neuróza je zastrešujúci pojem pre rôzne funkčné psychické poruchy​, ktoré zahŕňajú pocity úzkosti​, strachu​ a duševnej nerovnováhy.

  Na rozdiel od psychóz a porúch osobnosti nezasahujú schopnosť pacientov racionálne uvažovať, títo sú preto ľahšie ovplyvniteľní a liečiteľní. Pojem neuróza je veľmi úzko spätý s freudiánskou psychoanalytickou školou a v súčasnosti sa už skôr nepoužíva.

  Podstatou neurózy je podľa psychoanalýzy nevyriešený konflikt (rozpor medzi dvoma protichodnými tendenciami: tzv. ja a ono). Neurózy sú choroby sociálnych vzťahov a hlboko zasahujú do vzťahu neurotika k spoločnosti. O pacientoch s neurózou sa predpokladá, že v najútlejšom detstve mali dobrú starostlivosť, ale niekedy po druhom roku života, obvykle pred dovŕšením veku piatich alebo šiestich rokov, nastalo zhoršenie.

  Neuróza môže byť definovaná jednoducho ako „zlá schopnosť prispôsobiť sa prostrediu, neschopnosť zmeniť svoje vzorce života a neschopnosť rozvíjať bohatšiu, komplexnejšiu a uspokojivejšiu osobnosť.“

  Neuróza - príznaky

  1. Psychické príznaky:

  • poruchy emócií - strach, eventuálne až fóbie, úzkosť, depresia
  • poruchy myslenia - obsesie (vtieravé myšlienky), poruchy hodnotenia a sebahodnotenia
  • poruchy pamäti (amnézia)
  • poruchy pozornosti - porucha koncentrácie, ľahká únaviteľnosť
  • poruchy autoregulácie - kompulzia (nutkavé jednanie)
  • poruchy spánku

  2. Somatické (vegetatívne) príznaky:

  • tras, bolesti, poruchy zažívania či vylučovanie

  Neurózy sa prejavujú často ako zlozvyky:

  • okusovanie nechtov
  • stereotypné pohyby
  • tiky
  • grimasy
  • zajakávosť
  • nočné pomočovanie
  • bruxizmus (škrípanie zubami)
  • bolesť hlavy či chrbta
  • podráždenosť
  • nerozhodnosť
  • agresivita
  • zvýšená meteosenzitivita (citlivosť človeka na zmenu počasia)

  Správanie človeka trpiaceho neurotickou poruchou môže byť nápadné a neobvyklé, ale neporušuje základné sociálne normy. Ani hodnotenie reality nie je zásadným spôsobom narušené. Postihnutý človek si spravidla často odlišnosť svojich prejavov uvedomuje a sú pre neho i pre jeho najbližšie okolie obťažujúce, málokedy však pozná jeho príčiny. Interakcia s neurotikom je však ďaleko ťažšia.

  Neuroza1

  Neuróza - liečba

  Na liečbu neurózy môže byť použitá:

  • kognitívna behaviorálna terapia - je v súčasnej dobe jedným z najrozšírenejších psychoterapeutických smerov, upravuje chybné psychologické mechanizmy, ktoré reagujú na prostredie, aby reagovali tak, ako by mali.
  • psychoterapia
  • psychoaktívne lieky - antidepresíva, antipsychotiká
  • relaxačné cvičenie - hlboké dýchanie
  • kreatívna terapia - umelecká alebo muzikoterapia - na zvládanie duševných porúch podobných neurózam

  Neuróza - druhy

  Fóbické úzkostné poruchy:

  • agorafóbia - silný strach z verejných priestranstiev
  • sociálna fóbia - prehnaný strach z určitého sociálneho, medziľudského kontaktu
  • špecifické fóbie

  Ostatné úzkostné poruchy:

  • panická porucha - opakované záchvaty náhle vzniknutého pocitu strachu a vnútornej nepohody, ktorý vzniká bez zjavnej príčiny. Objavujú sa tu vegetatívne prejavy - hyperventilácia, potenie, pocit ťažoby na prsiach, pocity na odpadnutie, nevoľnosti.
  • generalizovaná úzkostná porucha
  • zmiešaná úzkostne depresívna porucha
  • obsedantno-kompulzívna porucha - stav, keď na nás doliehajú nutkavé pocity a obavy
  • akútne reakcie na stres
  • posttraumatická stresová porucha
  • porucha prispôsobenia
  • disociatívne poruchy

  Somatoformné poruchy:

  • somatizačná porucha - časté, premenlivé telesné príznaky
  • hypochondrická porucha - najmenej 6 mesiacov presvedčenie o prítomnosti závažného telesného ochorenia, alebo zaujatie domnelou deformitou
  • dysmorfofóbia - chorobný strach z vlastnej škaredosti
  • somatoformná vegetatívna dysfunkcia

  Iné neurotické poruchy:

  • neurasténia - nervové vysilenie
  • fóbie - neodôvodnený strach
  • hypochondria - terapia placebo
  • mentálna anorexia - odmieta prijať sám seba (ženskú úlohu)
  • hystéria - citová labilita so sklonom k afektom
  • úzkostná poruchy

  sk.wikipedia.org, en.wikipedia.org, cs.wikipedia.org, medicalnewstoday.com