Neuróza

Obsah článku

  Neuróza
  V modernej psychológii je neuróza prevažne vykladaná ako duševná nerovnováha, spôsobujúca psychický stres čiže duševnú tieseň.

  V modernej psychológii je neuróza prevažne vykladaná ako duševná nerovnováha, spôsobujúca psychický stres čiže duševnú tieseň. Emočná tieseň sa prejavuje vo fyziologickej a duševnej nerovnováhe (fóbie, úzkosť, somatické prejavy).

  Veľmi zjednodušene je definovaná ako trvalejšia neschopnosť prispôsobiť sa prostrediu (vyrovnať sa so vzniknutými stresormi), zmeniť životné návyky a neschopnosť rozvíjať svoju osobnosť vo vzniknutej situácii v uspokojivejší komplexnejší celok. Sigmund Freud opisuje neurózu ako konflikt medzi id a superego.

  Neuróza - príznaky

  1. Psychické príznaky:

  • poruchy emócií - strach, eventuálne až fóbie, úzkosť, depresia
  • poruchy myslenia - obsesie (vtieravé myšlienky), poruchy hodnotenia a sebahodnotenia
  • poruchy pamäti (amnézia)
  • poruchy pozornosti - porucha koncentrácie, ľahká únaviteľnosť
  • poruchy autoregulácie - kompulzia (nutkavé jednanie)
  • poruchy spánku

  2. Somatické (vegetatívne) príznaky:

  • tras, bolesti, poruchy zažívania či vylučovania

  Neurózy sa prejavujú často ako zlozvyky:

  • okusovanie nechtov
  • stereotypné pohyby
  • tiky
  • grimasy
  • zajakávosť
  • nočné pomočovanie
  • bruxizmus (škrípanie zubami)
  • bolesť hlavy či chrbta
  • podráždenosť
  • nerozhodnosť
  • agresivita
  • zvýšená meteosenzitivita (citlivosť človeka na zmenu počasia)

  Správanie človeka trpiaceho neurotickou poruchou môže byť nápadné a neobvyklé, ale neporušuje základné sociálne normy. Ani hodnotenie reality nie je zásadným spôsobom narušené. Postihnutý človek si spravidla často odlišnosť svojich prejavov uvedomuje a sú pre neho i pre jeho najbližšie okolie obťažujúce, málokedy však pozná jeho príčiny. Interakcia s neurotikom je však ďaleko ťažšia.

  Neuroza1

  Neuróza - liečba

  Na liečbu neurózy môže byť použitá:

  • kognitívna behaviorálna terapia - je v súčasnej dobe jedným z najrozšírenejších psychoterapeutických smerov, upravuje chybné psychologické mechanizmy, ktoré reagujú na prostredie, aby reagovali tak, ako by mali.
  • psychoterapia
  • psychoaktívne lieky - antidepresíva, antipsychotiká
  • relaxačné cvičenie - hlboké dýchanie
  • kreatívna terapia - umelecká alebo muzikoterapia - na zvládanie duševných porúch podobných neurózam

  Neuróza - druhy

  Fóbické úzkostné poruchy:

  • agorafóbia - silný strach z verejných priestranstiev
  • sociálna fóbia - prehnaný strach z určitého sociálneho, medziľudského kontaktu
  • špecifické fóbie

  Ostatné úzkostné poruchy:

  • panická porucha - opakované záchvaty náhle vzniknutého pocitu strachu a vnútornej nepohody, ktorý vzniká bez zjavnej príčiny. Objavujú sa tu vegetatívne prejavy - hyperventilácia, potenie, pocit ťažoby na prsiach, pocity na odpadnutie, nevoľnosti.
  • generalizovaná úzkostná porucha
  • zmiešaná úzkostne depresívna porucha
  • obsedantno-kompulzívna porucha - stav, keď na nás doliehajú nutkavé pocity a obavy
  • akútne reakcie na stres
  • posttraumatická stresová porucha
  • porucha prispôsobenia
  • disociatívne poruchy

  Somatoformné poruchy:

  • somatizačná porucha - časté, premenlivé telesné príznaky
  • hypochondrická porucha - najmenej 6 mesiacov presvedčenie o prítomnosti závažného telesného ochorenia, alebo zaujatie domnelou deformitou
  • dysmorfofóbia - chorobný strach z vlastnej škaredosti
  • somatoformná vegetatívna dysfunkcia

  Iné neurotické poruchy:

  • neurasténia - nervové vysilenie
  • fóbie - neodôvodnený strach
  • hypochondria - terapia placebo
  • mentálna anorexia - odmieta prijať sám seba (ženskú úlohu)
  • hystéria - citová labilita so sklonom k afektom
  • úzkostná poruchy

  en.wikipedia.org, cs.wikipedia.org, medicalnewstoday.com