Zdravopedia

Aké sú prejavy neurózy?

Najbežnejším prejavom neurózy sú poruchy emócií, medzi ktoré patrí hlavne úzkosť i strach, poruchy myslenia či pozornosti. Zo somatických príznakov sem patrí tras i bolesť hlavy.

Čítaj viac o neuróze >

čítaj tiež

Všetko o neuróze - čo je to neuróza, liečba, druhy,...

Všetko o neuróze - čo je to neuróza, liečba, druhy,...

V modernej psychológii je neuróza prevažne vykladaná ako duševná nerovnováha, spôsobujúca psychický stres čiže duševnú tieseň.


Podobné otázky

Aké sú druhy neuróz?

Neuróza sa rozdeľuje na niekoľko porúch. Fóbické, ku ktorým patrí agorafóbia i sociálna fóbia, úzkostné, ku ktorým patrí akútna reakcia na stres či panická porucha, somatoformné, ku ktorým patrí dysmorfofóbia či somatizačná porucha.

Čo je to neuróza?

Neuróza je klasické označenie pre funkčnú duševnú poruchu bez organického nálezu na mozgu, ktorá spočíva v narušenej schopnosti prispôsobenia, v poruchách myslenia, konania, vnímania.