< Spať na články

Nemožno poprieť škodlivé účinky, ktoré majú ľudia na zdravie planéty. Snáď nič to nezvýrazňuje viac ako množstvo globálnej degradácie pôdy spôsobenej ľudskými bytosťami.

Podľa Dohovoru OSN o boji proti dezertifikácii v druhom vydaní Global Land Outlook, bolo 40% pôdy na planéte ohrozených ľudskou činnosťou, ako je poľnohospodárstvo, odlesňovanie a rozvojové praktiky. Podľa autorov dobrou správou je, že je možné urobiť veľa vecí, aby sa obnovila pôda a zvrátili sa niektoré napáchané škody, ako sú zdravotné dopady klimatických zmien, vyčerpanie pôdy a ďalšie.

Globálna degradácia pôdy
Globálna degradácia pôdy

Výsledky štúdie: Globálna degradácia pôdy

Ako už bolo spomenuté, najnovší Global Land Outlook odhalil, že 40% pozemskej pôdy je ohrozených a autori tvrdia, že ak ľudstvo nebude pracovať na obnove planéty, veci budú oveľa, oveľa horšie už v roku 2050.

Ako? Podľa správy OSN nasledujúcimi spôsobmi:

 • Vzhľadom na to, že Latinská Amerika a Afrika budú pravdepodobne najviac zasiahnuté, môže dôjsť k strate 470 miliónov hektárov prírodnej pôdy v dôsledku zvyšujúceho sa dopytu po potravinách.

 • Znehodnotí sa až 1,6 miliardy hektárov pôdy, aby sa splnili rastúce požiadavky na bioenergiu a poľnohospodárstvo. To je veľkosť Južnej Ameriky.

 • V nasledujúcich 35 rokoch sa vypustí 69 gigaton uhlíka.

 • Vzhľadom na to, že Afrika je najviac zasiahnutá, produktivita prírody, fariem, pastvy a pasienkov klesne najmenej o 12%.

Článok publikovaný Americkou asociáciou pre pokrok vedy to vysvetľuje takto:

“Zvrátenie globálnej degradácie pôdy môže zmierniť tri veľké problémy – účinky zmeny klímy, stratu biodiverzity a potravinovú neistotu…
Správa – nadväznosť na podobnú analýzu vydanú v roku 2017 – vyniká z niekoľkých dôvodov. Jedným z nich je, že má syntetický, holistický pohľad na množstvo súvisiacich problémov vrátane ochrany biodiverzity, podpory udržateľného poľnohospodárstva a využívania pôdy a obmedzovania zmeny klímy. V súčasnosti štáty preberajú každú z týchto otázok pomocou samostatných dohôd a akčných plánov, ale „z tejto správy vyplýva potreba spojiť všetky tieto otázky do jednej stratégie.
Správa tiež zahŕňa nezvyčajne širokú definíciu reštaurovania. Hoci sa tento termín často používa na označenie úsilia vrátiť krajinu do nejakého nenarušeného stavu, v správe sa uvádza, že obnova by mala zahŕňať aj obmedzenejšie kroky. Patrí medzi ne nahradenie živín a mikróbov vyčerpanej pôdy, aby mohla lepšie podporovať plodiny alebo pasúce sa zvieratá, ako aj odstraňovanie inváznych druhov a pomoc pri obnove poškodených lesov a trávnatých plôch. „Znamená to, že čokoľvek robíte, ak zo svojho trávnika vytrhnete burinu, robíte obnovu ekosystému.”

Ak sa národy na celom svete zaviažu v najbližších desaťročiach zvrátiť globálnu degradáciu pôdy a obnoviť 5 miliárd hektárov, môže to viesť k niekoľkým pozitívnym výsledkom pre Zem a ľudstvo:

 • Obnovená pôda by mohla v nasledujúcich 35 rokoch uložiť o 17 gigaton viac uhlíka.

 • V Latinskej Amerike, na Strednom východe a v Afrike by sa výnosy plodín mohli zvýšiť o 5 až 10%.

 • Globálna degradácia pôdy sa spomalí a prírodné plochy by sa mohli skutočne zväčšiť.

 • Biodiverzita bude klesať pomalšie, pričom sa vyhne 11% očakávaných vyhynutí.

S ešte väčším úsilím, ako je ochrana životne dôležitej pôdy pre biodiverzitu a tok vody, by to mohlo pomôcť spomaliť zmenu klímy zachytením väčšieho množstva uhlíka – až sedem rokov! — až tretine plánovaných vyhynutí by sa dalo predísť a prírodná plocha by sa mohla rozšíriť až na 400 miliónov hektárov.

Úloha regeneratívneho poľnohospodárstva
Úloha regeneratívneho poľnohospodárstva

Úloha regeneratívneho poľnohospodárstva

Jedným z najlepších spôsobov, ako obnoviť pôdu a spomaliť globálnu degradáciu pôdy, je praktizovanie regeneratívneho poľnohospodárstva. Nielenže obnovuje pôdu a pomáha chrániť životné prostredie, ale regeneratívne poľnohospodárstvo tiež zvyšuje hustotu živín v pôde a potravinách.

Regeneratívne poľnohospodárstvo sa zameriava na:

 • zvrátenie klimatických zmien

 • zlepšenie ekosystémov

 • zlepšenie kvality vody

 • obohacovanie pôdy

 • zvýšenie biodiverzity

Niektoré z kľúčových postupov zahŕňajú:

 • bezorebné poľnohospodárstvo a pasienkové pestovanie

 • organické každoročné pestovanie

 • kompostovanie

 • biouhlie a terra preta (druh veľmi tmavej a úrodnej antropogénnej pôdy)

 • holistické pasenie

 • ekologická akvakultúra

 • integrácia zvierat

 • viacročné plodiny

 • agrolesníctvo

 • a oveľa, oveľa viac

zdroj: draxe.com

zdroj obrázky: ipbes.net