Výživové doplnky, ktoré môžu pomôct pri ochorení Covid-19

< Spať na články

V predchádzajúcom článku Sú zinok, vitamíny C a D účinné v boji proti COVID-19 sme sa pozreli na vplyv vitamínu C, vitamínu D a zinku na ochorenie Covid-19. Na základe nových informácii, môže mať vplyv na priebeh ochorenia Covid-19 aj Melatonín a ProImmuno.

Melatonín

Nedávne prepuknutie COVID-19 sa stalo pandémiou s desiatkami tisíc infikovaných pacientov. Na základe klinických znakov, patológie, patogenézy akútnych respiračných porúch vyvolaných buď vysoko homogénnymi koronavírusmi, alebo inými patogénmi, dôkazy naznačujú, že k patológii COVID-19 veľmi pravdepodobne prispieva nadmerný zápal, oxidácia a prehnaná imunitná odpoveď. To vedie k cytokínovým útokom a následnéj progresii do akútneho poškodenia pľúc (ALI) / syndrómu akútneho respiračného zlyhania (ARDS) a často do smrti.

Melatonín, dobre známa protizápalová a antioxidačná molekula, je ochranný proti ALI / ARDS spôsobenému vírusovými a inými patogénmi. Melatonín u pacientov v kritickom stave účinne  znižuje priepustnosť ciev, úzkosť, sedáciu a zlepšuje kvalitu spánku, čo môže byť prospešné aj pre lepšie klinické výsledky u pacientov s COVID-19.

Je pozoruhodné, že melatonín má vysoký bezpečnostný profil. Existujú významné údaje, ktoré ukazujú, že melatonín obmedzuje choroby spojené s vírusmi a je tiež pravdepodobné, že je prospešný pre pacientov s COVID-19. Na potvrdenie tejto špekulácie sú však potrebné ďalšie experimenty a klinické štúdie.

Melatonín (N-acetyl-5-metoxytryptamín) je bioaktívna molekula s množstvom zdraviu prospešných vlastností; melatonín sa úspešne používa na liečbu porúch spánku, delíria, aterosklerózy, chorôb dýchacích ciest a vírusových infekcií. Predchádzajúce výskumy dokumentovali pozitívne účinky melatonínu na zmiernenie akútneho respiračného ochorenia vyvolaného vírusmi, baktériami, žiarením atď.

Melatonín nie je viricídny, má však nepriame antivírusové účinky vďaka svojim protizápalovým, antioxidačným a imunitne zosilňujúcim vlastnostiam. Existujú situácie, v ktorých melatonín potláča vlastnosti vírusových infekcií. U myší, ktorých centrálny nervový systém je infikovaný vírusom (napr. encefalitída), spôsobilo použitie melatonínu menej virémie, znížilo ochrnutie a smrť a znížilo množstvo vírusu. V predchádzajúcich modeloch respiračných syncyciálnych vírusov spôsoboval melatonín down-reguláciu akútneho oxidačného poškodenia pľúc, uvoľňovanie prozápalových cytokínov a nábor zápalových buniek. Tieto objavy spolu s nálezmi, ktoré nedávno zhrnuli Reiter a kol., podporujú zdôvodnenie použitia melatonínu pri vírusových ochoreniach. Protizápalové, antioxidačné a imunitne zosilňujúce účinky melatonínu tiež podporujú jeho potenciálne zoslabenie infekcie COVID-19.

DuoLife Medical Formula ProImmuno®

Realita, ktorá nás obklopuje už niekoľko mesiacov, nás prinútila hľadať nové riešenia v oblasti zdravia a imunity organizmu.

Výživový doplnok DuoLife Medical Formula ProImmuno® sa opiera o. i. o výskum z roku 2020 zameraný na lepšiu diagnostiku choroby COVID-19.

Jedinečná kompozícia, v súlade s princípmi synergie, pozostáva zo starostlivo vybraných zložiek, ktoré prešli klinickými skúškami. Ich vysoká biologická dostupnosť zaisťuje správnu absorpciu, a teda - podporu imunitného, dýchacieho a kardiovaskulárneho systému. Zložky výživového doplnku môžu priamo prispievať k podpore organizmu v boji proti vírusovým (Covid-19) a bakteriálnym infekciám a podporovať telo v boji proti zápalovým infekciám.

DuoLife Medical Formula ProImmuno® je produkt, ktorý obsahuje dve patentované formule a bol vyvinutý v najlepších pomeroch, ktoré zaisťujú pôvodne plánovaný efekt - podporujú organizmus v boji proti vírusovým infekciám. Celý proces, ktorého účinnosť bola potvrdená výskumom, sa uzatvára v 4 jednoduchých krokoch:

Krok 1

Adekvátna absorpcia v dôsledku vysokej biologickej dostupnosti zložiek.

Krok 2

Podpora v boji proti vírusom a zápalom.

Krok 3

Neutralizácia voľných radikálov.

Krok 4

Podpora celkového stavu organizmu.


zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, myduolife.com