< Spať na články
Lactoferrin 60

Laktoferín je jednou z kľúčových imunomodulačných látok, ktoré sa prirodzene nachádzajú v rôznych telesných tekutinách, ako sú sliny, slzy a materské mlieko, a tvorí dôležitú súčasť vrodenej obranyschopnosti proti inváznym patogénom.

Rôzne štúdie preukázali antibakteriálne, antifungálne a antivírusové vlastnosti laktoferínu a jeho ochrannú úlohu proti infekciám dýchacích ciest.

Čo to laktoferín je?

Laktoferín je vysoko konzervovaný, železo viažúci glykoproteín z rodiny transferínov, ktorý je exprimovaný (prednostný) a vylučovaný žľazovými bunkami a nachádza sa vo väčšine telesných tekutín. Vo zvlášť vysokých koncentráciách sa objavuje v mlieku cicavcov. Prvýkrát bol identifikovaný v mlieku hovädzieho dobytka a následne bol izolovaný z ľudského mlieka. Je to 80-kDa glykoproteín obsahujúci 703 aminokyselinových zvyškov.

Laktoferín je známou súčasťou imunitného systému a hrá dôležitú úlohu v prvej línii obrany proti mikrobiálnym infekciám. Bol študovaný proti širokému spektru vírusov, vrátane závažného akútneho respiračného syndrómu (SARS-CoV), ktorý spôsobuje COVID-19. Okrem toho má laktoferín imunomodulačné a protizápalové vlastnosti, ktoré môžu pozitívne modifikovať reakcie hostiteľa na infekcie. Laktoferín je dostupný ako perorálny doplnok a štúdie naznačujú, že doplnkový laktoferín môže liečiť alebo predchádzať mnohým mikrobiálnym infekciám. Vedci skúmajú antivírusové vlastnosti a imunomodulačné mechanizmy laktoferínu v kontexte jeho potenciálnych aplikácií proti SARS-CoV-2 a navrhujú možnosť doplnkového laktoferínu ako potenciálnej preventívnej a doplnkovej liečby COVID-19.

Laktoferín pomáha zabíjať rôzne vírusy.
Laktoferín pomáha zabíjať rôzne vírusy.

Laktoferín ako širokospektrálne antivírusové činidlo

Antivírusová aktivita laktoferínu bola prvýkrát preukázaná u myší infikovaných kmeňom vírusu Friend v 80. rokoch 20. storočia. Od 90. rokov sa zoznam patogénnych ľudských vírusov citlivých na laktoferín, rozšíril tak, aby zahŕňal holé a obalené vírusy, ako aj DNA a RNA vírusy, vrátane cytomegalovírusu, vírusu herpes simplex, vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV), rotavírus, poliovírus, respiračný syncyciálny vírus, vírus hepatitídy B, vírus hepatitídy C, vírus parainfluenzy, alfavírus, hantavírus, ľudský papilomavírus, adenovírus, enterovírus 71, echovírus 6, vírus chrípky A a vírus japonskej encefalitídy, in vitro hodnoty EC50 (polovica maximálnej účinnej koncentrácie) vo všeobecnosti v mikromolárnom rozsahu. Pre súčasný prehľad je obzvlášť dôležitá schopnosť laktoferínu inhibovať (zastaviť) pseudotypový SARS-CoV s 50 % inhibičnou koncentráciou (IC50) 0,7 μM, pretože je to ľudský koronavírus, ktorý je najužšie spojený so SARS-CoV-2, čo spôsobuje COVID-19.

Okrem zníženia vstupu vírusu môže laktoferín tiež potlačiť replikáciu(množenie) vírusu potom, čo vírus vstúpi do bunky, ako v prípade HIV⁠. Potom môže laktoferín tiež uplatniť nepriamy antivírusový účinok na imunitné bunky, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v skorých štádiách vírusovej infekcie.

V štúdiách u ľudí, ktorým bol podávaný doplnok proti vírusom perorálne, sa zistilo, že laktorefín podávaný v rozsahu 100–1000 mg/deň znižuje výskyt prechladnutia a príznakov podobných prechladnutiu, ako aj zmierňuje rotavírusovú gastroenteritídu. U pacientov s hepatitídou typu C štúdia zahŕňajúca 111 pacientov, ktorí dostávali laktoferín verzus skupina ľudí, ktorí dostávali iba štandardné anti-hepatitické lieki, preukázala skupina s laktoferínom významný pokles koncentrácie vírusu hepatitídy a trvalú virologickú odpoveď.

Laktoferín ako imunomodulačné a protizápalové činidlo

Laktoferín je jedinečná multifunkčná skupina, ktorá nie je len širokospektrálnym antivírusovým činidlom, ale má aj imunomodulačné a protizápalové účinky, ktoré môžu hrať úlohu pri liečbe závažných infekcií. Kľúčová imunomodulačná úloha tohto proteínu pramení z jeho jedinečného potenciálu udržiavať imunitnú a fyziologickú homeostázu a obmedzovať poškodenie tkaniva. Kruzelova skupina navrhla, aby laktoferín mohol liečiť "cytokínovú búrku" podobne ako zápalové reakcie vyplývajúce z nekontrolovanej imunitnej aktivácie.

Injekcia lipopolysacharidu zvieratám reprodukuje patofyziologické zmeny vyvolané baktériami a považuje sa za štandardný model sepsy. Pomocou tohto modelu sa preukázalo, že liečba laktoferínom znížila alebo eliminovala mnohé biologické reakcie bežne pozorované po podaní lipopolysacharidu. Vzhľadom na sľubné laboratórne štúdie a štúdie na zvieratách sa laktoferín skúmal v mnohých klinických prostrediach proti sepse. Nedávno metaanalýza 10 štúdií zahŕňajúcich 3 679 dojčiat dospela k záveru, že laktoferín znižuje sepsu s neskorým nástupom u predčasne narodených detí.

Laktoferín zastavuje vstup vírusu do tela.
Laktoferín zastavuje vstup vírusu do tela.

Laktoferín ako preventívna a doplnková liečba COVID-19

Experimentálne sa zistilo, že laktoferín inhibuje (zastavuje) vstup vírusu väzbou na povrchové proteoglykány heparan sulfátu hostiteľskej bunky v myšom koronavíruse, ako aj v ľudských koronavírusoch hCoV-NL63 a pseudotypovanom SARS-CoV. Zatiaľ neexistujú žiadne publikované štúdie o účinkoch laktoferínu na SARS-CoV-2 a jeho vstup do hostiteľských buniek, ale je pravdepodobné, že laktoferín môže inhibovať inváziu SARS-CoV-2 v mikromolárnych koncentráciách a spôsobom závislým od dávky, rovnako ako v prípade SARS-CoV.

Pre prácu vedcov sú relevantnejšie nedávne výsledky, ktoré uviedli Serrano a kol., že lipozomálny doplnok laktoferínu (obsahujúci 32 mg laktoferínu) podávaný v štyroch až šiestich dávkach denne počas 10 dní s 10 mg zinku dvakrát až trikrát denne viedol k 100 % uzdraveniu 75 symptomatických pacientov pozitívnych na SARS-CoV-2 v priebehu 4– 5 dní a zdá sa, že rovnaká liečba pri nižšej dávke zabránila ochoreniu u zdravých jedincov, ktorý boli v kontakte s infikovanými.

Keďže ďalší hlavný aspekt biologickej aktivity laktoferínu súvisí s jej imunomodulačnými a protizápalovými funkciami, najmä v prípade vírusových infekcií, môže to byť často rozsah imunitnej odpovede a zápalu, ktorý prispieva k závažnosti ochorenia, a to je obzvlášť dôležité pre COVID. -19.

Vedci si myslia, že úmrtnosť na COVID-19 nie je spôsobená vírusovou infekciou, ale syndrómom cytokínovej búrky u pacientov s hyperzápalom vedúcim k akútnej respiračnej tiesni a následnej úmrtnosti. Cytokínový profil v závažných prípadoch COVID-19 je charakterizovaný zvýšením počtu cytokínov a reaktantov akútnej fázy, ako je interleukín 6 (IL-6), tumor nekrotizujúci faktor alfa (TNFα) a feritín. V tomto ohľade sa preukázalo, že laktoferín znižuje IL-6 a TNFα a znižuje reguláciu feritínu v experimentálnych podmienkach simulujúcich sepsu. Ak je hypotéza, že laktoferín môže modulovať hyperaktívnu imunitnú a zápalovú odpoveď na vírusovú infekciu správna, potom by laktoferím mohol byť kandidátom na doplnkovú liečbu pre závažnejšie prípady COVID-19.

Laktoferín a COVID-19 u detí

Jedno pozorovanie týkajúce sa klinickej epidemiológie súčasnej pandémie COVID-19, ktoré môže byť relevantné pre laktoferín, je relatívne nízky výskyt infekcie u detí. Uvádza sa, že výskyt COVID-19 u detí vo veku 0–10 rokov bol v hlásených čínskych prípadoch iba 0,9 %. Prípady COVID-19 boli stále zriedkavejšie u novorodencov a dojčiat, pričom medzi 8. decembrom 2019 a 6. februárom 2020 bolo v Číne celkovo iba deväť infikovaných a hospitalizovaných prípadov z celkového počtu 31 211 hlásených prípadov na celoštátnej úrovni. Navyše, priebeh COVID-19 u dojčiat bol mierny aj po infekcii, pričom žiadny z deviatich hlásených prípadov si nevyžadoval prijatie na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS) alebo podporu ventilácie, pričom infekcia zriedkavo prešla do infekcie dolných dýchacích ciest. Vedci predpokladajú, že dojčenie alebo používanie dojčenskej výživy s obsahom laktoferínu v tejto populácii môže zodpovedať za vyššie uvedené pozorovanie, ale treba to ešte overiť.


Premium Lactoferrin priaznivo pôsobí aj na imunitný systém.
Premium Lactoferrin priaznivo pôsobí aj na imunitný systém.

Premium Lactoferrin 60 kapsúl

Zatočte s Covidom s Lactoferrinom. Unikátny prírodný produkt Premium Lactoferrin viaže na seba železo, ktoré prenáša a priaznivo pôsobí aj na imunitný systém.


Laktoferín a zinok pri ochorení na COVID-19

Ďalším zaujímavým pozorovaním je, že zinkom nasýtený laktoferín môže mať silnejší antivírusový účinok. V experimentoch s poliovírusom sa pozorovalo, že iba laktoferín nasýtený zinkom, nie železom, spomaľoval vírusovú infekciu po prichytení vírusu a spomaľovanie priamo rástlo so stupňom nasýtenia zinkom. Toto je obzvlášť dôležité pri COVID-19, pretože užívanie zinku bolo navrhnuté ako doplnok pri liečbe a prevencii ochorenia.⁠

Keďže v súčasnosti neexistuje liečebný režim pre COVID-19, ani prevencia infekcie SARS-CoV-2, možno uvažovať o použití laktoferínu ako netoxického doplnku na prevenciu infekcie, aj ako doplnkovej liečby pri ochorení. Jeho úspešné kombinované použitie na zlepšenie antivírusovej liečby pri vírusových ochoreniach bolo preukázané proti hepatitíde typu C, ako aj v nedávnej štúdii proti SARS-CoV-2. Jeho potenciál znižovať úmrtnosť v dôsledku zápalu vyvolaného cytokínmi a respiračného zlyhania pri závažnom ochorení COVID-19 naznačujú aj laboratórne štúdie, štúdie na zvieratách a klinické štúdie.

Niečo na záver

Za posledných 30 rokov sa dosiahol veľký pokrok pri objasňovaní mnohostrannej funkcie laktoferínu ako antivírusovej, ako aj protizápalovej a imunomodulačnej molekuly. Uviedli sme experimentálne aj klinické zdôvodnenie jeho použitia pri COVID-19, ale sú potrebné ďalšie experimenty na overenie jeho inhibície SARS-CoV-2, ako aj klinické štúdie na objasnenie dávkovania a účinnosti na potvrdenie potenciálu laktoferínu na prevenciu SAR-CoV-2 a liečbu COVID-19.

zdroj: sciencedirect.com