Policosanol - 3 účinky na zdravie

< Spať na články

Obsah článku

  Policosanol - 3 účinky na zdravie

  Pokiaľ ide o prirodzené znižovanie cholesterolu, nič nefunguje tak dobre, ako zdravo sa stravovať a cvičiť. Užitočné však môžu byť aj niektoré doplnky, vrátane druhu nazývaného policosanol.

  Policosanol je zlúčenina, ktorá sa extrahuje z voskov rastlín cukrovej trstiny a pšenice. Aj keď to nie sú práve potraviny znižujúce hladinu cholesterolu, obsahujú chemikálie, ktoré je potrebné izolovať a prijať tak, aby ovplyvnili prietok a zrážanie krvi.

  Technicky je policosanol väčšinou formou izolovaného alkoholu. Niekedy sa nazýva aj oktakosanol, 1-oktakosanol, N-oktakosanol a oktakosylalkohol.

  Obsahuje asi 60% oktakosanolu, čo je mastný alkohol, ktorý je prítomný v epikutikulárnych voskoch niektorých rastlín. Obsahuje tiež menšie množstvá ďalších alkoholov vrátane triakontanolu, hexakozanolu a dotriakontanolu.

  Policosanol - 3 účinky na zdravie

  Čo sa týka účinnosti, najmä pokiaľ ide o zníženie vysokého cholesterolu, výsledky štúdií sú celkovo zmiešané. Niektoré štúdie a recenzie zistili, že môže podporovať kardiovaskulárne funkcie, zatiaľ čo iné nezistili, že je to tak.

  Niekoľko bežných použití tohto doplnku a informácie o tom, čo vieme z dostupného výskumu o jeho fungovaní.

  Policosanol2

  Policosanol môže pomôcť znížiť hladinu cholesterolu (aj keď je to stále na diskusiu)

  Najbežnejším použitím policosanolu je zníženie dyslipidémie (vysoký cholesterol). Jedna štúdia z roku 2001 uskutočnená na Kube zistila, že môže pomôcť normalizovať hladiny celkového cholesterolu a LDL („zlého“) cholesterolu. Ďalší rok štúdia zistila, že dávky 20 mg/deň a 40 mg/deň majú podobné účinky na profily lipidov v krvi. Je pravdepodobné, že tieto výhody by boli obzvlášť pravdivé, ak je suplementácia kombinovaná so zmenami zdravého životného štýlu, ako je napríklad zlepšenie stravy a fyzickej aktivity.

  Podobne metaanalýza štúdií z roku 2017 dospela k záveru, že „spoločné výsledky podporujú účinky znižujúce lipidy a bezpečnosť policosanolu ... sú však potrebné klinické štúdie na ďalšie potvrdenie účinnosti policosanolu na dyslipidémiu."

  Predpokladá sa, že policosanol účinkuje tak, že znižuje produkciu cholesterolu v pečeni a môže tiež zvýšiť množstvo odbúravaného LDL. Okrem toho môže pomôcť podporovať funkcie „dobrého“ HDL cholesterolu. Niektoré objavujúce sa výskumy naznačujú, že priebežné dopĺňanie kombinácie policosanolu a aspirínu môže znížiť riziko vzniku srdcových chorôb u ľudí s anamnézou upchatých ciev. Na druhej strane, nie každý odborník sa domnieva, že tento doplnok funguje pre zdravie srdca. Štúdia z roku 2006 zistila, že neponúka výhody pre zdravie srdca.

  Ako uvádza štúdia: „Ošetrenie polikosanolom neviedlo k žiadnym relevantným zmenám hmotnosti, vitálnych funkcií (krvný tlak, pulzová frekvencia) ani rutinných chemických a hematologických laboratórnych parametrov (údaje nie sú uvedené).“

  Podľa článku publikovaného Harvardskou lekárskou fakultou:

  Doplnok stravy vyrobený z cukrovej trstiny neznižuje cholesterol, ako sa uvádza v reklame. Jeden problém s tvrdeniami je, že podiel dôkazov pochádza z jedného komerčného laboratória na Kube, ktoré predáva doplnok…. Nezávislá štúdia vykonaná v Nemecku testovala policosanol u mužov a žien s vysokým cholesterolom. Po 12 týždňoch neboli hladiny LDL v žiadnej zo skupín s policosanolom lepšie ako v skupine s placebom. Doplnky tiež nemali žiadny vplyv na súvisiace faktory, vrátane HDL (dobrého) cholesterolu, triglyceridov a lipoproteínov.

  Policosanol môže zlepšiť krvný tlak a obeh/prietok krvi

  Doplnenie policosanolom môže pomôcť znížiť krvný tlak u ľudí, ktorí začínajú prejavovať príznaky hypertenzie/vysokého krvného tlaku.

  Pretože policosanol môže zvýšiť prietok krvi, môže zmierniť prerušované klaudikačné symptómy (bolesť nôh počas cvičenia, ktorá je dôsledkom zlého obehu). To môže pomôcť ľuďom s bolesťou nôh dlhšie cvičiť alebo prejsť väčšiu vzdialenosť, než budú musieť kvôli nepohodliu prestať.

  Ďalším potenciálnym kardiovaskulárnym prínosom je zníženie zrážanlivosti krvi a „lepivosti“ krvných doštičiek v krvi. Môže to pomôcť zabrániť vysokej reaktivite krvných doštičiek potom, čo niekto dostal implantáciu stentu, aj keď na potvrdenie tohto je potrebný ďalší výskum.

  Policosanol môže podporovať zdravé hladiny cukru v krvi

  Jedna štúdia na potkanoch okrem zníženia celkového a LDL cholesterolu, krvného tlaku a hladín triglyceridov zistila, že suplementácia policosanolom pomáha znižovať hladinu glukózy v krvi. To môže chrániť pred metabolickým syndrómom a cukrovkou.

  Policosanol

  Policosanol ako doplnok výživy

  Polikosanol sa okrem včelieho vosku nachádza aj v niektorých rastlinách, najmä v cukrovej trstine a pšeničných klíčkoch. Najlepším zdrojom je cukrová trstina, po ktorej nasleduje pšenica. To je dôvod, prečo je Kuba (kde sa pestuje cukrová trstina) hlavným výrobcom tohto doplnku.

  Pretože policosanol nemôžeme prijímať len z cukru a pšenice, používame doplnky výživy, vrátane piluliek a práškov.

  Koľko policosanolu treba užiť na zníženie hladiny cholesterolu?

  Typická dávka je 10 až 20 miligramov, ktoré sa užívajú jedenkrát denne. Niekedy sa môže užiť nižšie alebo vyššie množstvo, kdekoľvek od 5 do 80 miligramov denne, v závislosti od vážnosti ochorenia.

  Ako bolo uvedené vyššie, jedna štúdia z Kuby zistila, že 40 mg/deň neponúka ďalšie výhody ako 20 mg/deň.

  Na dodatočnú podporu sa niekedy policosanol kombinuje s inými doplnkami vrátane berberínu a červenej kvasnicovej ryže. Túto kombináciu nájdete v niektorých doplnkoch údajne na podporu všeobecných kardiovaskulárnych funkcií.

  Bezpečnosť a vedľajšie účinky policosanolu

  Bezpečnosť

  Celkovo sa zdá byť bezpečné užívať policosanol v odporúčaných dávkach relatívne krátku dobu, napríklad jeden až tri roky. Nie je známe, ako môže dlhodobé používanie ovplyvniť srdce a tepny.

  Pretože ovplyvňuje cholesterol a krvný obeh, môže interagovať s niektorými liekmi. Ľudia, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi, inzulín alebo cholesterol alebo krvný tlak, by sa mali porozprávať so svojim lekárom skôr, ako začnú užívať policosanol.

  Medzi niektoré príklady liekov, s ktorými môže interagovať, patria:

  • aspirín
  • klopidogrel
  • diklofenak
  • ibuprofén

  Vedľajšie účinky

  Aj keď je užívanie lieku vo všeobecnosti bezpečné, niektoré vedľajšie účinky sú možné. Môžu potenciálne zahŕňať bolesti hlavy, ťažkosti so spánkom, závrat, podráždený žalúdok, sčervenanie kože, stratu váhy.

  Každý, kto podstupuje operáciu, by nemal užívať policosanol najmenej dva týždne pred plánovaným chirurgickým zákrokom. Je to kvôli tomu, že ovplyvňuje zrážanlivosť krvi a hladinu cukru v krvi, čo môže potenciálne zvýšiť krvácanie a riziko mdloby, preto sa tomu vyhnite, ak máte akékoľvek známe problémy s riadením hladiny cukru v krvi.

  zdroj: draxe.com