Vitamín B17 (Amygdalín)

Vitamín B17 je prírodný glykozid vyskytujúci sa napríklad v mandliach. Jeho meno pochádza z vedeckého rodového mena pre mandloň (Amygdalus). Vitamín B17 sa nachádza aj v iných rastlinách ako napríklad slivka americká, marhuľa obecná, střemcha pozdní.

Vitamín B17 a liečba rakoviny

Ako prvý dokázal izolovať vitamín B17 Pierre-Jean Robiquet a A. F. Boutron-Charlard v roku 1803 a v roku 1830 ho skúmal Justem von Liebig a Friedrichem Wöhlerem. Ernst T. Krebs amygdalin prvýkrát prezentoval ako vitamín B17 a prisudzoval mu schopnost liečiť rakovinu, ale publikované štúdie nepreukázaly , že v tomto ohľade je amygdalin prínosný. Táto látka nespĺňa kritériá pre zaradenie medzi vitamíny aj keď je tak niekedy označovaný.

Amygdalín je súčasťou lieku proti rakovine – Laevomandelonitrile (komerčný názov Laetrile). Podle Dr. Lestera M. Crawforda z FDA účinnosť tohto léku nebola nikdy preukázaná a poskytuje nanajvýš falošnú nádej. V USA zakázal FDA predaj amygdalínu a laetrilu v roku 1977. Neskôr legalizovalo 27 štátov predaj v rámci jednotlivých štátov.

Liečba rakoviny vitamínom B17 z knihy doba jedová

Vitamin B17 - amygdalin/laetril a rakovina:

Tomuto vitamínu, o ktorom si ani nie sme úplne istí, že je to naozaj vitamín, budeme venovať viac pozornosti a miesta, pretože o ňom sa u nás v učebniciach ani v časopisoch spravidla nepíše. Amygdalin alebo tiež laetril, označovaný tiež za vitamín B17, môže vzbuzovat nádej mnoho tisícov chorých na rakovinu.

Niektorí liečitelia začali propagovať odvážnu teóriu o rakovine ako chorobe z nedostatku vitamínu B17 a šíri sa povesť laetrilu ako  lieku, ktorý zabíja špecificky iba rakovinové bunky. Názov amygdalin je odvodený od jeho výskytu v horkých mandliach. To, že nemáme jesť viac ako päť jadier z marhuľových kôstok nás naučili už naše mamičky v časoch, keď nebolo príliš veľa dobrôt, a tak sme rozbíjali aj kôstky z marhúľ.

Horká chuť je chuť kyanidu - prudkého jedu. Otrava kyanidom je rýchla a účinná. Myšlienku o tom, že kyanid zabíja rakovinové bunky, teda pochopiť dokážeme. Ale môžeme si byť istí, že kyanid z amygdalinu neotrávi aj zdravé bunky, alebo dokonca i nás?

Niektorí oponenti tejto teórie (mezi ktoré patrím aj ja) namietajú, že amygdalín nespĺňa podmienky pre to, aby bol považovaný za vitamín. Nebola nájdená žiadna reakcia ani žiadny fyziologický proces, pre ktorý by bol amygdalín nebyhnutný. Zástancovia alternatívnej liečby vitamínom laetrilom, že laetril precháza žalúdkom a tráviacim ústrojenstvom nerozložený, v črevách sa vstrebáva do krvy a je dopravený krvným obehom do nádorového tkaniva. Až tam vraj docháza k pôsobeniu enzýmu špecifického pre nádorové tkanivo k jeho rozkladu a jedovatý kyanid, ktorý sa v tomto procese uvolní, by mal zabiť nádorové bunky. O tom, že sa laetril nerozloží už v žalúdku, sa dá pochybovať. Keď sa totiž podával psom, šest z desiatich neprežilo výživu obsahujúcu dávky zrovnatelné s terapeutickými dávkami u ľudí. Príznaky postihnutia dýchacieho a obehového systému aj neurologické projavy ukazovaly jednoznačne na otravu kyanidom.

V odbornej literatúre sa uvádzajú aj prípady náhlého úmrtia niekoľkých detí a sedemnásť ročného dievčaťa po prehltnutí preparátov vitamínu B17. Taktiež je popisovaný prípad 68 ročnej ženy z Austrálie, ktorá bola hospitalizovaná s príznakmi otravy kyanidom hneď po prehltnutí prvej dávky laetrilu (3 g) , alebo otrava ženy z Írska (32 rokov), ktorá užívala laetril k terapii rakoviny prsníka. Zástanci liečby amygdalínom však poukazujú na to, že tieto prípady sú ojedinelé, vzhľadom k desiatkam tisícov týchch, ktorí laetril užívajú.

Odporcovia vitamínovej teórie zase upozorňujú na možnosť chronickej otravy kyanidom po dlhodobom užívaní laetrilu ako suplementu a uvádzajú varovný príklad z Nigérie. Obyvatelia Nigérie konzumujú korene manioku, ktoré obsahujú inú zlúčeninu s kyanidom - linamarín. Udává sa, že s konzumáciou manioku súvisí zvýšený výskyt kretenizmu s mentálnou retardáciou a  ochorením pohybového aparátu.

Laetril nebol doteraz uznaný americkým FDA ako liek. Je používaný iba alternatívnou medicínou (http://www.1 cure4cancer.com/) a v niektorých štátoch USA hrozí lekárom za jeho doporučenie k liečbe vezenie. Vo vedeckej literatúre tak existujú hlavne pozorovania pacientov, ktorí sa pre užívanie laetrilu rozhodli dobrovolne, boli sledovaní lekármi, alebo museli vyhľadať lekársku pomoc z dôvodu otravy kyanidom. 

Klinické štúdie

Po objavení laetrilu a pod tlakom zástancov jeho priaznivého pôsobenia v liečení rakoviny prebehli v USA dve oficiálne klinické štúdie na liečbu rakoviny: V roku 1980 zorganizoval Národný ústav pre rakovinu(NCI) klinické testy v štyroch veľkých lekárskych centrách. Druhá veľká štúdia prebehla na slávnej klinike Mayo, kde skupina lekárov podávala laetril v kombinácii s vitamínmi a enzýmami celkom 178 pacientom s rakovinou. Bohužial obidve tieto štúdie došli k záveru, že laetril nespôsobil ústup rakoviny, nepredĺžil dobu prežitia pacientov, nezlepšil ich symptómy a ani nepomohol pacientom zvýšiť váhu. Naopak, u mnoho pacientov sa objavili symptómy otravy kyanidom a obsah kyanidu v ich krvi sa blížil k nebezpečným hodnotám. Tieto štúdie vtedy viedly k zákazu používania laetrilu v USA ako lieku.

Záver

Z môjho pohľadu je dobré vedieť, že príroda ponúka určitý selektívny zabiják na rakovinové bunky, ale osobne by som dala

prednosť jeho občasnému preventívnemu používaniu v prírodnej podobe v potravinách, kde platí: "Všteko s mierou! "

Oslovila som tiež svojho spolupracovníka, neurochiturga a odborníka v riutričníej medicíne profesora Russella Blaylocka z Mississippi v USA s otázkou či by liečbu laetrilom doporučil mojej priateľke. Blaylock, autor knihy "Natural Strategies for Cancer Patients "(Prírodné stratégie pre pacientov s rakovinou) napísal:

"0 pôsobení tohto extraktu z vedeckej literatúry toho vieme doposial dosť málo. Viem o niekolkých pacientoch, ktorých stav sa zlepšil, ale o žiadnom, ktorý by sa vyliečil. Existujú lepšie alternativy, ako sa brániť rakovine prsníka, a spôsoby, ako ju liečiť prírodnou cestou, nejlepšie kvercentínom, kurkumínom, resveratrolom a berberínom. Mimoriadne dôležité je vynechanie železa (hlavne červené mäso) - o kterom bolo dokázane, že rast mnoho typov nádorov podporuje."

Viac informácii o vitamíne B17.