Fosfor

Fosfor je dôležitou súčasťou štruktúry kostí, zubov a membrán. Zohráva významnú úlohu v niekoľkých biochemických reakciách. Hlavným zdrojom fosforu sú mäso a mlieko, celozrnný chlieb a cereálie. Neexistujú žiadne správy o toxických účinkoch fosforu. Iba ak je spotreba fosforu vyššia než príjem vápnika, môže narúšať vstrebávanie vápnika a jeho dostupnosť.

Definícia:

Nevyhnutne potrebný minerál. Telo dospelého človeka obsahuje 700 g fosforu (85 % v kostiach).

Funkcia fosforu v tele

 • nenahraditeľá zložka mineralizácie kostí
 • obsahuje ho hydroxyapatit, ktorý dodáva kostiam pevnosť
 • najdôležitejší zdroj energie pre bunku (adenosín-trifosfát, ATP)
 • základný prvok tukov v konštrukcii bunkových membrán (fosfolipidy)
 • dôležitá úloha pri udržiavaní acidobázickej rovnováhy
 • fosforylačná aktivácia mnohých katalytických proteínov
 • regulácia homeostázy fosfátov prostredníctvom hormónov

Výskyt fosforu v potrave

Červené mäso, hydina, ryby, syr (napr. parmezán), vajcia, obilie, orechy, strukoviny, predovšetkým hrach a šošovica. Potreba:

Odporúčané denné množstvo (RDA) podľa smernice Európskej únie z roku 1990 pre príjem potravinami: 800 mg/deň

Bezpečnosť

 • tolerovaná horná hranica príjmu: 4,0 g/deň
 • najvyššia úroveň príjmu bez pozorovaných nežiadúcich príhod: 3,5 g/deň

Rizikové skupiny

 • vysoký príjem antacíd s obsahom hliníku
 • hyperparatyreóza

Príznaky nedostatku fosforu

Vyskytujú sa zriedkavo. Príznaky predávkovania:

Vysoké koncentrácie fosfátu môžu viesť ku zníženej hladine vápniku.

zdroj:vitaminy-mineraly.sk