Kobalt je biologicky dôležitým prvkom, ktorý sa používa v tele na vstrebávanie a spracovanie vitamínu B12, tiež známeho ako „kobalamín“ a je potrebný pre zdravú tvorbu červených krviniek a neurologické zdravie ľudí. Ľudské telo nie je schopné produkovať vitamín B12 samostatne a preto ho potrebuje z externých zdrojov.

Funkcie kobaltu v tele

  • pomáha regulovať a stimulovať produkciu niektorých enzýmov, ako je tyroxín, hormón štítnej žľazy
  • pomáha liečiť choroby, ako je anémia a niektoré infekčné ochorenia
  • pomáha pri oprave myelínu (jedna zo základných zložiek bielej hmoty mozgu a miechy), ktorý obklopuje a chráni nervové bunky
  • pomáha pri tvorbe hemoglobínu (červených krviniek)

Zdroje kobaltu

Mäsové výrobky, pečeň, oriešky, chlieb, syry, zemiaky, ovos, ryby.

Odporúčaná denná dávka kobaltu

Všeobecne sa odporúča denný príjem 20-40 mcg kobaltu. V strednej Európe stačí na vyrovnanie potreby kobaltu 5 až 10 mcg.

Príznaky nedostatku kobaltu

K nedostatočnému príjmu kobaltu môže dôjsť pri striktne vegetariánskej strave (aby sa toto nestalo, je vhodné používať droždie, ako zdroj vitamínu B12). Spôsobuje následný nedostatok prísunu vitamínu B12, a tak následnú anémiu, ktorá môže byť ťažká - makrocytová. Biologický polčas rozpadu kobaltu je asi 400 dní a mechanizmus homeostázy kobaltu (rovnováha v organizme) nie je doposiaľ známy. Umelé dodávanie kobaltu spôsobilo poruchy orgánov u pivárov v USA a došlo až k poškodeniu srdca.

Príznaky prebytku kobaltu

Umelé dodávanie kobaltu môže spôsobiť poruchy orgánov.

Viac informácií o kobalte.

Zdroj: sharecare.com, rehabilitace.info