Farbivá

Farbivá dodávajú potravine farbu, ktorú by bez ich použitia nemala. Používajú sa na to, aby priniesli variáciu a zachovali prirodzenú príťažlivosť konzervovaných potravín.

Farba potraviny často ovplyvňuje rozhodovanie spotrebiteľa. Väčšina kupujúcich, predovšetkým deti, dá prednosť červenej malinovej limonáde pred bezfarebnou. Ďalším pádnym dôvodom pre použitie farbív je snaha presvedčiť spotrebiteľa o tom, že výrobok obsahuje maximum prírodných zložiek. Spotrebiteľ dá napríklad prednosť červeno zafarbenému jahodovému jogurtu pred jogurtom menej farebne výrazným - aj keď ten druhý môže v skutočnosti obsahovať jahôd viac.

Ale čo sú potravinárske prídavné látky?

Technicky povedané, farebnou prísadou je akékoľvek farbivo, pigment alebo látka, ktoré môžu dodávať farbu, keď sa pridajú alebo aplikujú na potraviny, lieky, kozmetické výrobky alebo na ľudské telo. Potravinové farbivá sa používajú prakticky v každom potravinovom produkte, či už ide o mliečne výrobky, cukrovinky, nápoje, pekárske výrobky a dokonca aj obilniny.

Farbivá delíme na:

  • prírodné - vrátane prírodne identických, sú získané z rastlinných, živočíšnych alebo nerastných zdrojov
  • syntetické - čiže umelé, pochádzajú z vysoko prečistených ropných produktov

Medzi prírodné farbivá patria napríklad antokyány (E163), karotény (E160), chlorofyly a chlorofylíny (E140), betalainy (E162), riboflavín (E101) a karamel (E150). Prírodne identické farbivá sú po chemickej stránke rovnaké ako prírodné farbivá, sú však vyrábajú synteticky.

Syntetické farbivá sa pôvodne vyrábali z uhoľného dechtu. Teraz sa získavajú z vysoko prečistených ropných produktov. Syntetické farbivá musia obsahovať minimálne 85% čistého farbiva, zvyšok tvoria nečistoty vo forme anorganických solí, zlúčenín kovov a organických látok.

Farbivá sa dodávajú buď ako prášky alebo zmiešané s jedlými tukmi a olejmi alebo ako tekuté zmesi, kde rolu rozpúšťadlá často hrá glycerol (E422) alebo propy-lenglykol. Syntetické farbivá sú rozpustné vo vode a účinkujú po rozpustení (napríklad v limonáde).

Na farbenie sa tiež používajú tzv. laky, čo sú pigmenty vo vode nerozpustné, ktoré účinkujú tým spôsobom, že sa v potravine rozptýlia a vytvoria disperznú zmes. Laky sa používajú v potravinách založených na tukoch či olejoch alebo potravinách, ktoré neobsahujú dostatok vody pre rozpustenie bežných farbív. Ide napríklad o obalené tabletky, cmúľacie cukríky a žuvačky. Lakom sú pripisované rovnaké toxikologické vlastnosti ako príslušným farbivám (to znamená, že napríklad tartrazín a jeho lak by mali mať rovnaké účinky na ľudské zdravie). Lakom prináležia rovnaké kódy E ako príslušným farbivám a na etikete sa teda nerozlišujú.

Použitie farbív väčšinou naznačuje, že pri výrobe nebolo použité ovocie či iné prírodné zložky. Farbivá môžu navyše spôsobovať hyperaktivitu u detí.

Pred rokom 1989 sa v Slovenskej republike používalo ďaleko menej farbív. V súčasnej dobe je povolené viac farbív ako v minulosti a je pravdepodobné, že sa s týmito látkami budeme stretávať čím ďalej tým častejšie. Stále si však môžeme vyberať potraviny, ktoré buď farbivá neobsahujú vôbec alebo obsahujú iba farbivá všeobecne považované za bezpečné.

ceff.info/cz, foodadditivesworld.com