Penotvorné látky

Penotvorná látka je povrchovo aktívne činidlo, ktoré, ak je prítomné v malom množstve, uľahčuje tvorbu peny alebo zvyšuje jej stabilitu inhibíciou koalescencie (splývanie disperzných častíc do väčších celkov, zánik aerosolu) bublín.

Napeňovacie činidlá sú potravinárske prídavné látky, ktoré sa používajú na udržanie rovnomernej disperzie plynov v sýtených potravinách. Pena sa vyrába pomocou zachytávania plynových bublín a ponúka sa buď vo forme pevnej látky alebo kvapaliny. Tieto bubliny sú obklopené a balené vo forme plynu, ktorý nakoniec vytvára celkovú štruktúru peny v potravinách a nápojoch. Hlavnými zložkami peny sú bielkoviny, voda a tuky.

Prírodné penivé činidlá sa väčšinou používajú v sýtených nealkoholických nápojoch, sirupoch, mrazených sýtených nápojoch, pive a džúsoch. Ďalej sa používajú v pekárskych výrobkoch, omáčkach, zákuskoch a mliečnych výrobkoch.

Podľa súčasného trhového scenára je dopyt po prírodných penotvorných látkach v rozvojových ekonomikách veľmi vysoký a v budúcnosti dosiahne vyššiu mieru rastu. Dôvodom zvyšujúceho sa dopytu po prírodných peniacich látkach je zvýšenie spotreby nápojov, mliečnych výrobkov, pekárskych výrobkov a dezertov medzi spotrebiteľmi.

Všetky tieto potravinové a nápojové výrobky vyžadujú na uspokojenie chuti a preferencie spotrebiteľov penu.

persistencemarketresearch.com