Kypriace látky

Kypriace látky ovplyvňujú pekárenský tovar svojou schopnosťou tvorby CO2 v procese pečenia. Zvyčajne sa používajú kombinácie alkalického zdroja oxidu uhličitého a kyseliny.

Používajú sa na zabezpečenie prevzdušnenia, pružnosti a konzistencie počas prípravy cesta a procesov pečenia. V závislosti od individuálnych teplôt a časov pečenia počas prípravy cesta môžu byť potrebné rôzne zdvíhacie prostriedky, aby sa dosiahol optimálny objem produktu.

specialtyfoodingredients.eu