Sekvestranty

Sekvestrant je prídavná potravinárska látka, ktorá zlepšuje kvalitu a stabilitu potravín. Sekvestranty sú typom konzervačných látok.

Sekvestrant vytvára chelátové komplexy s viacmocnými kovovými iónmi, najmä meďou, železom a niklom, ktoré môžu brániť oxidácii tukov v potrave.

Tieto prirodzene sa vyskytujúce kovy môžu byť prítomné v dôsledku použitia kontaktných povrchov na spracovanie kovov, vo vode použitej na spracovanie týchto proteínových potravín, v rôznych prísadách (napr. soľ) a vo svaloch samotných.

V produktoch z morských živočíchov sa sekvestranty používajú na zabránenie tvorby struvitov. Struvity sa skladajú z kryštalických ihličiek, ktoré vedú k nežiadúcemu vzhľadu a textúre.

en.wikipedia.org, specialtyfoodingredients.eu