Rozpúšťadlo je akákoľvek látka na rozpustenie potraviny alebo akejkoľvek jej zložky vrátane akejkoľvek kontaminanty prítomnej v alebo na potravinách.

Rozpúšťadlá sa používajú pri extrakcii počas spracovania surovín, potravín alebo zložiek týchto výrobkov a ktoré sa odstraňujú, ale ktoré môžu mať za následok neúmyselnú, ale technicky nevyhnutnú prítomnosť rezíduí alebo derivátov v potravine alebo zložke potravín.

Pravidlá EÚ o extrakčných rozpúšťadlách na použitie v potravinách by mali brať do úvahy predovšetkým požiadavky na zdravie ľudí, ale aj v rámci limitov požadovaných na ochranu zdravotných, ekonomických a technických potrieb.

Smernica 2009/32/ES o aproximácii právnych predpisov krajín EÚ o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a potravinových prísad sa uplatňuje na extrakčné rozpúšťadlá používané alebo určené na výrobu potravín alebo potravinových prísad buď v EÚ alebo dovážané do EÚ.

Táto smernica sa nevzťahuje na:

- extrakčné rozpúšťadlá alebo potraviny určené na vývoz mimo EÚ

- extrakčné rozpúšťadlá používané pri výrobe potravinárskych prídavných látok, vitamínov a iných výživných doplnkových látok

Krajiny EÚ nepovoľujú používanie iných látok a materiálov ako extrakčných rozpúšťadiel, ani nerozširujú podmienky použitia ani povolené zvyšky extrakčných rozpúšťadiel.

ec.europa.eu

Zoznam éčiek v kategórii rozpúšťadlá