Hnacie plyny (propelanty)

Pohonné látky pomáhajú vytlačiť jedlo z obalu. Hnacie látky sú utesnené pod tlakom v aerosólovej nádobe na potraviny a umožňujú aerosólovej plechovke vystreknúť jej obsah, napríklad krém v plechovke s dýzou. Hnacie látky by mali byť vždy uvedené na etikete namiesto názvu, a nie pomocou hnacieho plynu názvu triedy, za ktorým nasleduje kódové číslo.

Bežne používané hnacie plyny sú:

  • oxid uhličitý
  • dusík
  • oxid dusný
  • bután
  • izobután
  • propán
  • oktafluórcyklobután

foodadditivesworld.com