Charakteristika

Jedná sa o zeleno-žlté farbivo, ktoré absorbuje vodu.

Použitie

Nájdeme ho v omáčkach, nealkoholických nápojoch, cukrovinkách, horčici, sušienkach, žuvačkách, mliečnych výrobkoch, koláčoch či pudingoch. Priemyselne sa používa na výrobu farbív alebo ako rozpúšťadlo živíc. Používa sa ku konzervácii tkanív alebo iných anatomických preparátov.

Výroba

Je vyrábaný synteticky destiláciou uhoľného dechtu, kostí, alkaloidov alebo reakciou acetaldehydu s acetaldehydom alebo formaldehydom.

Nežiadúce účinky

Množstvo chinolínovej žltej, ktorá sa rozkladá v tráviacom trakte človeka je veľmi malé. Väčšina prijatého množstva je vylúčená v nezmenenej podobe. V priebehu dlhodobej dvojgeneračnej štúdie nebol preukázaný žiadny nežiaduci účinok na myšiach. Nebol preukázaný žiadny účinok na štítnu žľazu ani akékoľvek karcinogénne účinky. Stále však neexistuje istota, že látka je úplne bezpečná. Dôvodom je malý počet vykonaných štúdií. U ľudí alergických na aspirín však existuje podozrenie zo vzniku pseudoalergických reakciou na toto farbivo (napr. vznik či zhoršenie žihľavky). Je snaha zakázať používanie farbiva z dôvodu podozrenia na vyvolávanie hyperaktivity u detí.

Doplňujúce informácie

V celej EÚ (teda i SR) je látka povolená.

zdroj: ferpotravina.cz