Charakteristika

Síran amónny tvorí biele alebo bezfarebné kryštály alebo zrnitý materiál bez zápachu, je stabilný len do teplôt 280 °C. Zlepšuje kvalitu vstupných surovín, pomáha kvasným procesom. Výborne sa rozpúšťa vo vode, naopak v etanole ho nemožno rozpustiť vôbec.

Použitie

Síran amónny sa používa na zlepšenie kvality múky, pomáha droždiu kysnúť. Preto sa používa hlavne v pekárstve. Je možné ho použiť ako nosič, alebo rozpúšťadlo, látku na riedenie a podobným úpravám.

Výroba

Pripravuje sa prevažne chemicky zo syntetického amoniaku (čpavku) a kyseliny sírovej. Alebo ho môžeme získať rozkladom sadrovca (uhličitanu amónneho). V prírode sa vyskytuje veľmi zriedkavo pri sopečnej činnosti. Získavame bezfarebné alebo biele kryštáliky, prípadne zrnitý materiál bez zápachu, ktorý je stabilný len do teplôt 280 °C, čo obmedzuje jeho následné použitie iba na procesy prebiehajúce do tejto teploty.

Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky neboli preukázané, v tele sa bežne vyskytuje a pre ľudský organizmus je bezpečný.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) sa nesmie používať v detskej výžive, v USA sa jedná o látku povolenú.