Charakteristika

Jedná sa o biely prášok voľne dostupný v prírode napr. v bobuliach horských stromov - žeriavov. Má jemne štipľavý zápach. Kyselina sorbová a jej soli sú najmenej škodlivé konzervanty zo všetkých - spôsobujú najmenej alergií. Jej hlavnou úlohou v potravinách je zabraňovať rozvoju plesní, kvasiniek a baktérií.

Použitie

Používa sa najmä v nápojoch a syroch na zabránenie rozvoja plesní, kvasiniek, baktérií. Vo víne môže byť premenená na látku, ktorá dodáva vôňu po muškátoch. Ďalej sa používa v pekárenských výrobkoch, margarínoch, balených syroch, kečupoch, čokoládových sirupoch, čerstvých ovocných džúsoch, šalátoch, koláčoch, koláčových náplniach, umelo dosladzovaných želatinách, apod. Ďalej má využitie v kozmetike ako zvlhčovadlo alebo ako konzervačné činidlo, v liekoch, zubných pastách, krmivách a v ďalších výrobkoch.

Výroba

Získava sa z bobúľ horských žeriavov alebo častejšie synteticky chemicky z rôznych zlúčenín - napr. z acetaldehydu alebo z petroleja.

Nežiadúce účinky

Žiadnymi štúdiami sa nedokázala preukázať toxicita kyseliny sorbovej. V tele človeka by malo dôjsť k jeho úplnej metabolickej premene. U citlivých osôb však môže vyvolať alergické reakcie na koži (napr. žihľavku), najmä pri styku tejto látky s pokožkou prostredníctvom kozmetických prípravkov. Rad dlhodobých štúdií na zvieratách nepreukázal negatívne účinky nie ich zdravotný stav.

Doplňujúce informácie

Látka má status GRAS (generally recognized as safe) - tzn. že je americkou inštitúciou FDA považovaná za bezpečnú. V SR (celej EÚ) je látka povolená pre obmedzené druhy potravín, v USA je jej použitie možné.