Charakteristika

Citrát vápenatý je jemný, biely prášok kyslej chuti a bez zápachu. Používa sa na úpravu kyslosti alebo tiež na zlepšenie pečúcich vlastností múky.

Použitie

Používa sa ako regulátor kyslosti do cukroviniek, želé, džemov, umelých sladidiel, ovocných nápojov, vín, syrov a salám. Môže zabraňovať procesu žltnutia vďaka vlastnosti viazať na seba prítomné kovy. Pre svoje zahusťujúce a spevňujúce schopnosti sa používa do tavených syrov a do ovocných a zeleninových výrobkov. Citrát vápenatý možno použiť aj ako vhodný zdroj vápnika.

Výroba

Priemyselne sa vyrába reakciou hydroxidu vápenatého s kyselinou citrónovou.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe vedľajšie účinky, je považovaný za bezpečnú látku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je použitie látky možné v nevyhnutnom množstve. Na výrobu obilných výrobkov a detskej potravy pre dojčatá a malé deti sa smie použiť len na úpravu pH. V USA je používanie tiež povolené (GRAS látka).