E120 - Kyselina karmínová, karmíny

Kategória

farbivá

Skóre škodlivosti

5

Živočíšny pôvod

Nevhodné pre deti

Možný alergén

Charakteristika

Pod označením E120 po novom od jesene 2018 nenájdeme KOŠENILA, ale len pojmy karmín a kyselina karmínová. Košenila je prírodné červené farbivo, kvapalina rozpustná vo vode, vo väčšine jedál je jej farba stále červená, pri reakcii so zásadou však zmodrie. Je relatívne drahá a veľmi často je nahradzovaná inými červenými farbivami.

Použitie

Využíva sa ako farbivo do cukroviniek, mliečnych výrobkov, džemov, instantných polievok, rôznych nápojov, žuvačiek, zaváraných čerešní, oplátok, tortových zmesí a do mnohých ďalších potravín. Ďalej vo farmaceutickom priemysle zvlášť vo výrobe obalených tabletiek, v kozmetike ako prísada rúžov, očných tieňov, šampónov, rúžov, umelých farieb. Aj v textilnom priemysle, v krmivách pre zvieratá či vo fotografiách.

Výroba

Kyselina karmínová sa získava z vodných, vodnoalkoholických alebo alkoholických extraktov košenily, pozostávajúcich zo sušených tiel samičiek hmyzu Dactylopius coccus. Karmíny sú hliníkové laky kyseliny karmínovej, v ktorých sa predpokladá prítomnosť hliníka a kyseliny karmínovej v molárnom pomere 1:2. Kyselinu karmínovú je potrebné veľmi často konzervovať benzoan sodným (E211).

Nežiadúce účinky

Košenila je derivát antrachinónu. Všetky antrachinóny môžu spôsobovať rakovinu. Avšak antrachinónové farbivá nie sú chemická forma úplne zhodná s E120. U niektorých citlivých jedincov môže spôsobiť alergické reakcie a často je košenila označovaná aj za príčinu detskej hyperaktivity. Môže spôsobiť anafylaxiu, astmu, žihľavku, sennú nádchu.

Doplňujúce informácie

ADI 5 mg/kg. V EÚ (SR) je povolené použitie tejto látky len pre vybrané kategórie potravín v obmedzenom množstve.

zdroj: ferpotravina.cz