E175 - Zlato

Kategória

farbivá

Skóre škodlivosti

1

Charakteristika

Jedná sa o zlaté farbivo. Z chemického hľadiska je zlato látka veľmi neaktívna (inertná) a považuje sa za neškodnú, z tráviaceho traktu človeka vychádza v nezmenenej podobe. V potravinárstve sa používa výhradne za účelom dekorácie.

Použitie

Používa sa k vonkajšej dekorácií rôznych cukroviniek v podobe zlatých guličiek (najčastejšie na tortách). V iných prípadoch sa látka bežne nepoužíva. Jeho vysoká cena znemožňuje širšie využitie.

Výroba

Jedná sa o prírodný kov, v prírode sa vyskytuje v čistej forme. Z nerastov sa separuje hydrometalurgicky, alebo elektrochemicky.

Nežiadúce účinky

Nie sú známe žiadne negatívne účinky kovového zlata. Pri liečbe reumatoidnej artritídy sa používajú soli zlata, ktoré majú preukázateľne negatívne účinky (napr. poškodenie kostnej drene), to už však nejde o zlato ako kov.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je jeho použitie obmedzené na dekoráciu čokolád, likérov a vonkajšieho povlaku cukroviniek. V USA i Austrálii je jeho použitie zakázané.