Charakteristika

Ide o číru, bezfarebnú olejovitú kvapalinu s nevýrazným tukovým zápachom. Látka je rozpustná vo vode a je miešateľná s etanolom.

Použitie

Používa sa ako rozpúšťadlo potravinových príchutí a aróm. Ďalej má využitie ako zmäkčovadlo a rozpúšťadlo derivátov celulózy, živíc, šelaku.

Výroba

Komerčne sa látka vyrába synteticky z kyseliny octovej a glycerolu.

Nežiadúce účinky

Nie sú známe negatívne účinky pri použití látky v potravinách.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je látka povolená.