Charakteristika

Bezfarebné kryštály rozpustné vo vode, bez zápachu s mierne sladkastou chuťou.

Použitie

Používa sa ako spevňujúci látka v nakladanej zelenine (výroba sladkokyslých uhoriek v náleve), konzervovaných mäsových výrobkoch. Upravuje pH a zamedzuje prítomným kovom urýchľovať nežiaduce reakcie, ktoré môžu viesť k zníženiu kvality produktov (zmena farby, konzistencie, žltnutie). Ďalej sa s ním môžeme stretnúť v niektorých dezodorantoch. Síran hlinitý sa používa hlavne v chemickom priemysle na čistenie odpadových vôd - používa sa ako koagulačné alebo flotačné činidlo - vo vode vytvorí zhluky nečistôt, ktoré sa následne nechávajú samovoľne sedimentovať v sedimentačných nádržiach.

Výroba

Síran hlinitý možno získať pridaním oxidu, uhličitanu alebo hydroxidu hlinitého do kyseliny sírovej. Môže sa získavať z odpadového hliníka.

Nežiaduce účinky

Zvýšený príjem hliníka do ľudského organizmu môže viesť k vzniku Alzheimerovej choroby. Hliník je mierne toxický pri požití ústami alebo injekčnou striekačkou, môže ovplyvňovať reprodukciu.

Doplňujúce informácie

Použitie v potravinách je v EÚ (SR) povolené do kandizovaného ovocia alebo vaječného bielka v spracovaných produktoch. V USA je jeho použitie tiež povolené.