E467 - Etylhydroxyetylcelulóza

Kategória

emulgátory stabilizátory zahusťovadlá

Skóre škodlivosti

1

Nepovolené v EU

Charakteristika

Biela alebo mierne žltkastá alebo sivastá hygroskopická látka tvoriaca zrnká či jemný prášok bez zápachu. Vo vode napučiava a vytvára koloid.

Použitie

Etylhydroxyetylcelulóza je ďalší z modifikovaných celulóz. Rovnako ako ostatné obdobné látky nachádza využitie ako emulgátor, stabilizátor emulzií a zahusťovadlo. Využíva sa aj vo farmaceutickom priemysle.

Výroba

Pripravuje sa chemickým spôsobom z celulózy.

Nežiaduce účinky

U pokusných zvierat nemala látka žiadne negatívne účinky, u ľudských dobrovoľníkov trpiacich črevnými ťažkosťami sa dokonca po dvoch mesiacoch pravidelného podávania tieto zdravotné ťažkosti zlepšili.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je etylhydroxyetylcelulóza ako prídavná látka do potravín zakázaná. V USA sa do potravín pridávať nesmie.