E171 - Oxid titaničitý

Kategória

farbivá

Skóre škodlivosti

3

Nevhodné pre deti

Možný alergén

Charakteristika

Jedná sa o biele nerozpustné a nepriehľadné farbivo. Nie je rozpustné vo vode ani alkohole. Vyskytuje sa v prírode v kryštalickej forme v mineráloch napríklad v ilmenite alebo leuxocene, ktoré môžeme nájsť bežne na piesočných plážach.

Použitie

Používa sa ako biely pigment do žuvačiek, cukríkov, cukroviniek, želé, džemov alebo do krmív pre zvieratá. Tiež plní funkciu ochrany proti UV žiareniu v potravinových obaloch alebo sa používa ako farbivo do atramentových pier, v papieri, keramike, tabletkách, kozmetike a ďalších výrobkoch.

Výroba

Vyskytuje sa v prírode v mineráloch - ilmenit, leuxocen, rutil. Vyrába sa však rafináciou zo zásob podzemnej rudy.

Nežiadúce účinky

Nie sú známe žiadne preukázateľné negatívne účinky pri ústnom podaní. V tele sa ťažko absorbuje, napriek tomu možno po požití detekovať stopové množstvo látky v krvi, v mozgu alebo v žľazách. Najväčšie množstvo sa koncentruje v lymfatických uzlinách a pľúcach. Výsledky štúdií v literatúre uvádzajú, že po strávení 0,5 kg tohto farbiva by nemali nastať žiadne negatívne prejavy. Pri vysokej vzdušnej koncentrácii však môže dôjsť k poškodeniu pľúc. Existuje podozrenie na zvýšené riziko vzniku nádorov pri vdychovaní, čo bolo dokázané štúdiami na zvieratách. Citlivým osobám môže spôsobiť podráždenie pokožky.

Doplňujúce informácie

Jeho použitie v SR (celej EÚ) je okrem detskej výživy povolené. V USA je látka tiež povolená.