(dimethyldiuhličitan)

Charakteristika

Jedná sa o konzervant účinný proti plesniam a kvasinkám. Vyskytuje sa vo forme bezfarebnej kvapaliny s ostrým zápachom.

Použitie

Potláča rast kvasiniek vo víne, kde sa nahrádza za oxid siričitý. Používa sa do rôznych nápojov - napr. ovocných nápojov, limonád, sódovej vody, v detských nealkoholických šumivých vínach, do výluhov z čaju a bylín. Látka sa v nápojoch rýchlo štiepi, tzn. že sa smie použiť pri výrobe v takom množstve, aby následne v hotovom výrobku nebola látka zistiteľná.

Výroba

Látka sa vyrába synteticky.

Nežiaduce účinky

Pokusy na zvieratách nedokázali škodlivosť, aj napriek tomu že sa látka rozkladá na potenciálne toxický metanol a na oxid uhličitý. Obe látky sú prirodzenou súčasťou ovocných džúsov. Astmatici môžu mať problém v prostredí, kde sa látka vyskytuje. Rad organizácií schválila látku ako bezpečnú pre použitie v potravinách.

Doplňujúce informácie

Predtým vyrábaný dimetyldikarbonát mal inú formu a musel byť stiahnutý z trhu z dôvodu jeho rakovinotvornosti. V SR (celej EÚ) aj v USA sa môže používať. V Austrálii a na Novom Zélande nie je látka schválená pre použitie.