Charakteristika

L+ vínan vápenatý je vápenatá soľ kyseliny vínnej a v prírode je obsiahnutý v mnohých druhoch ovocia.

Použitie

Vínan vápenatý sa používa ako regulátor kyslosti, konzervant alebo ako prísada do kypriacich práškov.

Výroba

Priemyselne sa vyrába pridávaním hydroxidu vápenatého do kyseliny vínnej.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe vedľajšie účinky, je považovaný za bezpečnú látku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je použitie látky povolené v nevyhnutnom množstve okrem detskej výživy. U detských príkrmov možno použiť v nevyhnutnom množstve iba prirodzenú L (+) formu ako súčasť kypriacej látky (napr. piškóty, detské sušienky, atď.). V USA je používanie vínanu vápenatého ako prídavnej látky v potravinách zakázané.