Charakteristika

Mastná pevná látka krémovej farby.

Použitie

Ide o chemickú zlúčeninu, ktorá pohlcuje nežiaduce stopové množstvá kovov v potravinách a funguje ako antioxidant zabraňujúci žltnutiu margarínov.

Výroba

Pripravuje sa esterifikáciou kyseliny citrónovej 1-oktadekanolom.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe nežiaduce účinky.

Doplňujúce informácie

Môže sa vyrábať zo živočíšnych tukov. Hoci nie sú známe žiadne negatívne účinky tejto látky, je jej užívanie v potravinách v SR (celej EÚ) zakázané. V USA je naproti tomu látka povolená.