E468 - Kroskarmelóza

Kategória

nosiče stabilizátory

Skóre škodlivosti

1

Zosieťovaná sodná soľ karboxymetylcelulózy (syn. Zosieťovaná celulózová guma)

Charakteristika

Vnútorne zosieťovaná sodná soľ karboxymetylcelulózy (E466).

Použitie

Kroskarmelóza bola vyvinutá pre farmaceutický priemysel, výrobu sladidiel a vitamínových tabliet. Prvýkrát bola použitá ako stabilizátor v krmivách pre kone.

Výroba

Pripravuje sa chemickým spôsobom z celulózy.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe žiadne jej vedľajšie účinky.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je ako prídavná látka do potravín povolená. V USA je použitie tiež povolené.