E231 - Orthofenylfenol

Kategória

chemické konzervačné látky

Skóre škodlivosti

4

Nevhodné pre deti

Možný alergén

Nepovolené v EU

Charakteristika

Jedná sa o látku, ktorá sa používa na konzervovanie najmä citrusových plodov. Má bielu alebo žltú farbu, vyskytuje sa vo forme vločkovej kryštalickej pevnej látky. Jej bod topenia je cca 57 °C. Používa sa spoločne s inými prídavnými látkami - napr. s E230, E233 alebo E239.

Použitie

Používa sa najmä v poľnohospodárstve - pri pestovaní rôznych druhov ovocia a zeleniny (napr. paradajok, zemiakov, citrusových plodov, hrušiek, sliviek, broskýň, a pod.). Vo forme dezinfekčných prípravkov sa používa na dezinfekciu v domácnosti, nemocniciach, potravinárskych prevádzkach a aj na iných miestach. Možno ho aplikovať na tkaniny aj iné materiály. Ďalej má využitie v gumárenskom priemysle, v laboratóriách, pri výrobe fungicídov, farbív a iných chemikálií.

Výroba

Vyrába sa synteticky z uhoľného dechtu.

Nežiaduce účinky

Kontakt látky s očami môže spôsobiť podráždenie. U niektorých osôb môže látka dráždiť pokožku. Skupina pre podporu hyperaktívnych detí odporúča vylúčiť ho z detskej výživy. Štúdiami na zvieratách neboli zistené negatívne účinky - pri malých podávaných dávkach. Vo vyššom množstve vznikli problémy s obličkami. Látku je možné považovať za bezpečnú v prípade, že sa vyhneme konzumácii kôr citrusových plodov. Predpokladá sa, že má látka miernejšie účinky než sodná soľ E232.

Doplňujúce informácie

Látka nie je v rámci EÚ (SR) povolená na použitie do potravín.