E390 - Distearyl thiodipropionát

Kategória

antioxidanty

Skóre škodlivosti

2

Nepovolené v EU

Charakteristika

Distearyl thiodipropionát je antioxidant a je považovaný prevažne za nepriamu prídavnú látku, pretože sa používa predovšetkým do obalov.

Použitie

Tento antioxidant sa používa do obalov potravín, odkiaľ sa môže dostať aj do potraviny. Je však možné túto látku pridávať priamo do potraviny. Zvyšuje účinok ďalších antioxidantov.

Výroba

Jedná sa o syntetickú zlúčeninu.

Nežiaduce účinky

Nie sú preukázané nežiaduce účinky, je považovaný za bezpečnú látku. Naopak má rad pozitívnych benefitov pre ľudské zdravie - protirakovinové a protistárnuce účinky.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) nie je povolené používať distearyl thiodipropionát ako prídavnú látku do potravín. V USA je používanie povolené ako nepriama prídavná látka do obalov.