Charakteristika

Vínan sodný je sodná soľ kyseliny vínnej. Používa sa na úpravu kyslosti alebo ako emulgátor.

Použitie

Vínan sodný sa používa ako regulátor kyslosti do cukroviniek, vín, nealkoholických nápojov, pekárskych výrobkov, želé, ovocných nápojov a ovocných štiav. Má funkciu stabilizátora v syroch a umelo sladených želé. V tukoch zvyšuje antioxidačné účinky a používa sa tu ako emulgátor. Má vlastnosť viazať železnaté a meďnaté ióny a tým môže zabraňovať procesu žltnutia.

Výroba

Priemyselne sa vyrába pridávaním hydroxidu sodného do kyseliny vínnej.

Nežiaduce účinky

Nie sú známe vedľajšie účinky, je považovaný za bezpečnú látku. Vo veľkom množstve (10 až 20 gramov denne) sa používa ako preháňadlo.

Doplňujúce informácie

Prijateľná denná dávka je 0-30 mg/kg hmotnosti. V SR (celej EÚ) je použitie vínanu sodného povolené v nevyhnutnom množstve okrem detskej výživy. U detských príkrmov možno použiť v nevyhnutnom množstve iba prirodzenú L (+) formu ako súčasť prášku do pečiva (napr. piškóty, detské sušienky, atď.). V USA je používanie tiež povolené (GRAS látka).