E385 - Etyléndiamíntetraacetát vápenato-disodný

Kategória

antioxidanty chemické konzervačné látky sekvestranty

Skóre škodlivosti

3

Možný alergén

Charakteristika

Etyléndiamíntetraacetát vápenato-disodný je biely prášok mierne slanej chuti, bez zápachu. Používa sa predovšetkým ako látka zachovávajúce farbu a chuť potravín.

Použitie

Vďaka svojej významnej vlastnosti viazať železnaté a meďnaté ióny, čím zabraňuje ich reakciám s inými látkami, ktoré by inak spôsobili stratu farby, textúry alebo žltnutia, má táto látka významné využitie v potravinárstve. Napr. pri výrobe zemiakov zamedzuje ich zhnednutiu. V konzervovanej a sterilizovanej zelenine sa využíva pre zachovanie farby a v perlivých nealkoholických nápojoch pre zachovanie chuti. Svoje uplatnenie má aj ako konzervant napr. v majonéze, v rôznych druhoch dressingov, syrových nátierkach alebo v margarínoch, kde zároveň zabraňuje procesu žltnutia. V medicíne sa využíva pri otravách olovom alebo inými ťažkými kovmi vďaka dvoje schopnosti viazať kovové ióny. Keďže spolupracuje s antioxidantmi, môže sa používať v kombinácii s nimi.

Výroba

Priemyselne sa vyrába z etylénu, amoniaku a octového anhydridu.

Nežiaduce účinky

V miernom množstve je táto látka pravdepodobne bezpečná. Avšak aj v ľudskom tele si zachováva vlastnosť viazať ióny kovov, a pokiaľ je v tele málo dôležitých kovov (napr. ž elezo, zinok alebo meď), môže prítomnosť etyléndiamíntetraacetátu spôsobiť ich väčší nedostatok. U vegetariánov spôsobuje znižovanie prisvojiteľnosti železa z rastlinnej potravy. Je považovaný za alergén; u citlivých osôb by pri kontakte s touto látkou mohlo dôjsť k alergickej reakcii. Pri väčších dávkach môže spôsobiť črevné ťažkosti, svalové kŕče alebo poškodenie obličiek (krv v moči).

Doplňujúce informácie

Prijateľná denná dávka je 0-2,5 mg/kg hmotnosti. Skôr v SR nebolo povolené používať ho ako prídavnú látku do potravín. Dnes sa môže pridávať do sterilizovanej zeleniny, rýb, kôrovcov a mäkkýšov, majonéz alebo emulgovaných tukov a omáčok (platí pre celú EÚ). V USA je používanie povolené.