Charakteristika

Oxid vápenatý vzniká ako biela až sivobiela hmota alebo granuly, prípadne ako biely až špinavo biely prášok, bez zápachu. Lakmusový papierik na neho reaguje alkalicky. Vo vode je slabo rozpustný, v etanole ho nerozpustíme vôbec, v glycerole sa rozpúšťa úplne. Považuje sa za bezpečný, možno ho použiť ako zdroj vápnika.

Použitie

Oxid vápenatý slúži na úpravu pH, používa sa ako spevňujúca, protihrudkujúca alebo zlepšujúca látka. Používa sa ku korekciám kyslosti napríklad u niektorých potravín, v pekárstve a cukrárstve zlepšuje kvalitu cesta, pôsobí protihrudkujúco napríklad pri výrobe sladkostí. Používa sa pri výrobe niektorých druhov piva, ovocných štiav. Nájdeme ho v sterilizovanom hrášku alebo iných konzervách.

Výroba

Vyrába sa chemickou cestou - zahrievaním uhličitanu vápenatého pri 500 °C, vzniká oxid vápenatý a oxid uhličitý, ktorý uniká do vzduchu.

Nežiaduce účinky

V bežných dávkach používaných v potravinách nie sú známe nepriaznivé ani vedľajšie účinky na ľudské zdravie a je považovaný za bezpečnú prídavnú látku. Možno ho použiť ako zdroj vápnika.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) smú byť používané v množstve, ktoré je nevyhnutné k všetkým potravinám mimo výnimky danej zákonom (detská výživa). V USA a Austrálii je táto látka povolená.