E507 - Kyselina chlórovodíková

Kategória

regulátory kyslosti

Skóre škodlivosti

2

Charakteristika

Bezfarebná alebo mierne žltkastá kvapalina; silná žieravina.

Použitie

V potravinárstve sa používa pri výrobe prídavných látok a manipulácia s ňou musí byť veľmi opatrná. Nachádza uplatnenie pri modifikácii potravinového škrobu, pri priemyselnej výrobe glutamanu sodného a želatíny, pri premene kukuričného škrobu na sirup a ako stabilizátor pH v pivovarníctve.

Výroba

Vzniká rozpustením plynného chlorovodíka vo vode.

Nežiaduce účinky

V koncentráciách používaných v potravinách je látka bezpečná. Obozretní by mali byť iba ľudia s látkou pracujúci vo vysokých koncentráciách, v ktorých má žieravé účinky na kožu, oči a sliznice a už aj nízke koncentrácie vyvolávajú po krátkej dobe po požití podráždenie hrdla.

Doplňujúce informácie

V tele sa bežne vyskytuje ako súčasť žalúdočných štiav. V SR (celej EÚ) je kyselinu chlorovodíkovú možné použiť v nevyhnutnom množstve vo všetkých potravinách - predovšetkým pre úpravu pH. Povolená je tiež v USA.