E216 - Propylparahydroxybenzoát

Kategória

chemické konzervačné látky

Skóre škodlivosti

4

Možný alergén

Nepovolené v EU

Charakteristika

Propylparabén je konzervačná látka, menej toxická než kyselina benzoová a pôsobiaci v širšom rozpätí pH. Používa sa ako protibakteriálne činidlo a zabraňuje šíreniu húb v potravinách. Pôsobí v potravinách s pH.

Použitie

Používa sa ako prídavná látka do nápojov, džúsov, múky, syrov, jablčného muštu, sladkostí, pekárenských výrobkov, umelo sladených džemov a marmelád, zmrzlín. Ďalej sa používa v kozmetickom priemysle a farmácii.

Výroba

Vyrába sa synteticky propyláciou a hydroxyláciou kyseliny benzoovej.

Nežiaduce účinky

Ohľadom nežiaducich účinkov kyseliny benzoovej sa vedie veľa kontroverzných názorov kvôli jej chemickej podobnosti so salicylátmi. Niektoré štúdie uvádzajú, že látka môže spôsobovať poruchy pozornosti, svrbenie, opuchy, žihľavku, astmu a kožné zápaly, ak sa podá v 1000 krát väčšom množstve než je prijateľná denná dávka. Z tela je vylúčená za menej ako 16 hodín. Podľa iných štúdií sa jedná o vysoko alergénne látky, či sú použité v potravinách či kozmetike. Pokusy na zvieratách neukázali žiadne poškodenie obličiek alebo pečene pri užívaní tejto látky. Má subakútne, mutagénne a teratogénne účinky. Propylparabén je menej toxický ako kyselina beonzoová alebo kyselina salycilová.

Doplňujúce informácie

Prijateľná denná dávka je 0-25 mg/kg telesnej váhy. V SR (celej EÚ) je použitie tejto látky nepovolené.