E312 - Dodecylgalát

Kategória

antioxidanty

Skóre škodlivosti

5

Nevhodné pre deti

Možný alergén

Nepovolené v EU

Charakteristika

Ide o antioxidant, dobre rozpustný v tukoch a zároveň horľavá látka.

Použitie

Používa sa v obalových materiáloch zemiakových lupienkov a raňajkových cereálií aby z nich mohol preniknúť do jedla a zabrániť tak oxidácii. Ako prísada polievok, koreniacich prípravkov, omáčok v sáčku, pečiva, kávy s mliekom z automatov, detských žuvačiek, marcipánu, nugátu a ďalších.

Výroba

Esterifikáciou dodecylalkoholu a kyseliny gallovej, ktorá sa získava zo škrupiny lieskových orechov.

Nežiaduce účinky

Výskum nepreukázal žiadne karcinogénne alebo genotoxické účinky. Môže spôsobiť alergické reakcie v hojnejšej miere ako ostatné galáty, pretože je z nich najsilnejší. Ďalej môže spôsobiť vyrážku či žalúdočné problémy, a to najmä ľuďom, ktorí prichádzajú do styku s týmito látkami v rámci svojich zamestnaní, napr. pekári. Štúdie na zvieratách (potkanoch) zistili ovplyvnenie ich rozmnožovacích schopností.

Doplňujúce informácie

V Úradnom vestníku EÚ bolo zverejnené nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1481 zo 4. októbra 2018 komisia pre nedostatok adekvátnych toxikologických údajov o dodecylgaláte (E312) pristúpila k jeho stiahnutie zo zoznamu schválených prídavných látok na výrobu potravín.