Charakteristika

Vyskytuje sa v podobe veľmi objemného bieleho prášku (označovaného názvom "ľahký" oxid horečnatý) a vedľa toho tiež ako pomerne hustý biely prášok, známy ako "ťažký" oxid. Kým 5 gramov ľahkého oxidu zaberá objem 40 ml až 50 ml, zaujíma rovnaké hmotnostné množstvo ťažkého oxidu iba 10-20 ml. Považuje sa za bezpečný. Je zdrojom horčíka a ten je nevyhnutný pre ľudské zdravie.

Použitie

Oxid horečnatý slúži na úpravu pH, používa sa ako spevňujúca, protihrudkujúca alebo pomocná látka. Používa sa ku korekciám kyslosti napríklad u niektorých potravín, ako mazivo, zdroj horčíka. Slúži ako neutralizátor pre mrazené výrobky, pri výrobe masla, kakaa, v konzervovaných potravinách. Pomáha pri výrobe tofu a konzervovaných potravín.

Výroba

Vzniká spálením horčíkovej pásky. Oxid horečnatý sa vyskytuje v zmesi ďalších oxidov, čistí sa rekryštalizáciou vo vode a následne sa suší.

Nežiaduce účinky

Oxid horečnatý sa považuje za bezpečný, možno ho použiť ako zdroj horčíka. Pre túto látku nebola stanovená žiadna hodnota prijateľnej dennej dávky, u látky nie sú známe žiadne vedľajšie ani nepriaznivé účinky na ľudské zdravie.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) smú byť používané v množstve, ktoré je nevyhnutné k všetkým potravinám mimo výnimky danej zákonom (detská výživa). V USA je táto látka povolená (GRAS látka). V Austrálii nie je používanie tejto látky povolené.