Charakteristika

Mliečnan sodný je bezfarebná, hustá kvapalina bez zápachu. Ide o soľ kyseliny mliečnej. V potravinách funguje ako zvýrazňovač chuti, zvlhčovadlo, emulgátor alebo na úpravu pH.

Použitie

Používa sa v potravinách ako sú napr. jogurty, mastné výrobky, salámy, cukrovinky, omáčky, cesto na chlieb, pečivo, zaváraniny, zmrzliny, sušienky. Zvýrazňuje chuť mäsa a potláča nechcenú pachuť hotových výrobkov. Zadržiava vlhkosť výrobkov, preto sa používa aj ako poťahová látka mäsa, čím sa predĺži jeho trvanlivosť.

Výroba

Vyrába sa synteticky pridaním hydroxidu sodného do kyseliny mliečnej alebo pomocou bakteriálnej fermentácie škrobov alebo melasy.

Nežiaduce účinky

Vzhľadom na to že mliečnany sú produkované aj svalovými bunkami ľudského tela a toto množstvo je oveľa vyššie, než množstvo prijímané v potrave, sú mliečnany ako prídavná látka úplne bezpečné. Formy typu D alebo DL môžu u detí spôsobiť hnačky, zvracanie či prekyslenie. Dôvodom týchto ťažkostí je fakt, že detské telo nemá dostatočne vyvinuté pečeňové enzýmy, ktoré by vedeli laktáty metabolizovať.

Doplňujúce informácie

Bezpečná látka, použitie nie je obmedzené. V SR (celej EÚ) je jej použitie povolené v nevyhnutnom množstve ku všetkým potravinám. Na výrobu detských príkrmov je povolená iba forma L tejto látky v nevyhnutnom množstve. V USA je použitie látky povolené.