Charakteristika

Dilauryl thiodipropionát je antioxidant, ktorý zabraňuje procesu žltnutiu.

Výroba

Jedná sa o syntetickú zlúčeninu.

Nežiaduce účinky

Nie sú preukázané nežiaduce účinky, je považovaný za bezpečnú látku.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) nie je povolené používať dilauryl thiodipropionát ako prídavnú látku do potravín. V USA je používanie povolené ako nepriama prídavná látka (GRAS látka).