Charakteristika

Jedná sa o farbivo, ktorého hlavná farebná látka pozostáva z karotenoidov, z ktorých prevažnú časť tvorí β-karotén. Môžu byť prítomné α-, γ-karotény a ostatné pigmenty. Okrem farebných pigmentov môže táto látka obsahovať oleje, tuky a vosky prirodzene sa vyskytujúce v pôvodnom materiáli. V tele môžu fungovať ako antioxidanty. Niektoré karotenoidy sa premieňajú v tele na vitamín A, nie však v takej veľkej miere ako beta-karotén.

Použitie

Zmesi karoténov sa najviac používajú do nápojov a sirupov.

Výroba

Zmes karoténov sa získava extrakciou rozpúšťadlom z prírodných druhov jedlých rastlín, mrkvy, rastlinných olejov, trávy, lucerny (ďateliny) a žihľavy. Pre extrakciu sa môžu použiť len tieto rozpúšťadlá: acetón, etyl (metyl) ketón, metanol, etanol, propán-2-ol, hexán, dichlórmetán a oxid uhličitý.

Nežiadúce účinky

Nie sú známe žiadne negatívne účinky. Zvýšený príjem karoténov môže spôsobiť zožltnutie pokožky, čo sa v takejto situácii mylne zamieňa za žltačku.

Doplňujúce informácie

Použitie látky je v SR (celej EÚ) povolené.