E444 - Acetát isobutyrát sacharózy

Kategória

emulgátory stabilizátory

Skóre škodlivosti

2

Charakteristika

E444 je substancia bez chuti dobre rozpustná v olejoch a tukoch, nie však vo vode.

Použitie

Aj napriek svojej nevýraznej chuti je acetát využívaný ako stabilizátor výslednej chuti iných substancií a ako látka, ktorá spôsobuje zakalenie v sýtených aj nesýtených nealkoholických nápojoch. Do nápojov sa tiež pridáva s cieľom upraviť ich hustoty a konzistencie. Okrem potravinárstva nachádza uplatnenie aj ako prísada do tlačiarenských atramentov, lakov, dekoratívnych náterov a kozmetických prípravkov.

Výroba

Esterifikáciou sacharózy s kyselinou octovou a isobutánovou.

Nežiaduce účinky

isobutyrát sacharózy u nás v minulosti nebol povolený, pretože niektoré série testov preukázali jeho škodlivý vplyv na pečeň testovaných zvierat. Nové štúdie však potvrdili, že pre ľudský organizmus nie je táto látka škodlivá, pretože je z neho bežným spôsobom vylučovaná spolu so zvyškami potravy.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je jeho použitie obmedzené výhradne na ochutené nealkoholické nápoje na báze vody. V iných krajinách sa podľa niektorých zdrojov pridáva aj do omáčok, horčíc alebo zmesí na prípravu plnených mexických tortill (tacos).