Charakteristika

Jedná sa o látku, ktorá sa používa na konzervovanie najmä citrusových plodov. Má bielu alebo žltú farbu, vyskytuje sa v kryštalickej pevnej látke.

Použitie

Používa sa najmä v poľnohospodárstve - pri pestovaní rôznych druhov ovocia a zeleniny (napr. paradajok, zemiakov, citrusových plodov, hrušiek, sliviek, broskýň, a pod.). Vo forme dezinfekčných prípravkov sa používa na dezinfekciu v domácnosti, nemocniciach, potravinárskych prevádzkach a aj na iných miestach. Možno ho aplikovať na tkaniny aj iné materiály. Ďalej má využitie v gumárenskom priemysle, v laboratóriách, pri výrobe fungicídov, farbív a iných chemikálií.

Výroba

Ortofenylfenol, z ktorého sa soľ vyrába sa získava synteticky z uhoľného dechtu.

Nežiaduce účinky

Kontakt látky s očami môže spôsobiť podráždenie. U niektorých osôb môže látka dráždiť pokožku. Skupina pre podporu hyperaktívnych detí ho odporúča vylúčiť z detskej výživy. Štúdiami na zvieratách sa zistili viaceré negatívne účinky - problémy s obličkami, výskyt zhubných aj nezhubných nádorov, teratogénne a reprodukčné problémy. Podľa organizácie IARC je látka preukázaná ako zvierací karcinogén. Látku je možné považovať za bezpečnú v prípade, že sa vyhneme konzumácii kôr citrusových plodov.

Doplňujúce informácie

Látka nie je v rámci EÚ (SR) povolená na použitie v potravinách.