Hexakyanoželeznatan vápenatý

Charakteristika

Využíva sa ako protizapekavá prísada, molekula má pevné vnútorné väzby, ktoré zabraňujú uvoľňovaniu kyanidov - nie sú známe vedľajšie účinky = považuje sa za bezpečnú prísadu.

Použitie

Využíva sa ako protihrudkujúca látka v soliach, kde podporuje vznik kryštálov - zabráni hrudkovaniu látky. Tiež sa používa pri výrobe vína, aby si víno zachovalo svoju priezračnosť - potom sa ferrokyanid odfiltruje.

Výroba

Je vyrábaný z kyanatej kyseliny, hydroxidu vápenatého a síranu železnatého. Vznikajú žlté kryštáliky, prípadne žltý prášok.

Nežiaduce účinky

Pre túto látku bola stanovená hodnota ADI (Acceptable Daily Intake = prijateľná denná dávka) na hodnotu 0-0,025 mg/kg. U látky nie sú známe žiadne vedľajšie ani nepriaznivé účinky na ľudské zdravie.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) sa ferrokyanid smie zo zákona používať ako protihrudkujúca látka v jedlej soli a náhradách soli. V USA je jeho použitie v potravinách povolené (50 mg/kg soli).