E1520 - Propylénglykol

Kategória

zvlhčujúce látky

Skóre škodlivosti

3

Nevhodné pre deti

Charakteristika

Ide o bezfarebnú látku kvapalného skupenstva, ktorá je bez výraznej chuti (jemne horkastá) a zápachu. Jeho používanie je obmedzované a látka je postupne nahrádzaná bezpečnejšími glykolami ako sú butylén alebo PEG (polyetylénglykol). Prirodzene sa vyskytuje vo víne či pive.

Výroba

Získava sa synteticky z ropnej frakcie propylénu. Existuje niekoľko spôsobov prípravy propylénglykolu - hydratáciou propylénoxidu, vysokoteplotnou katalýzou či premenou glycerolu.

Použitie

Používa sa ako stabilizátor, zahusťovadlo, odpeňovač, zvlhčovač, nosič či rozpúšťadlo. Chráni potraviny pred zamrznutím a má konzervačné účinky. Propylénglykol sa používa vo zvieracích krmivách, v mäsových výrobkoch ako prísada zabraňujúca strate farby, pri spracovaní repného cukru a droždia ako odpeňovač, ďalej v dressingoch, popcorne, netučných zmrzlinách, sušienkach, sladenom sekanom kokose, čokoládových produktoch. V potravinových farbivách sa používa ako rozpúšťadlo. Mimo potraviny sa používa ako prísada do nemrznúcich zmesí do vozidiel, zubných pást, detských krémov, rúžov, deodorantov, atď.

Nežiadúce účinky

Štúdie zaoberajúce sa účinky propylénglykolu na ľuďoch neobjavili karcinogénne látky. Štúdie uskutočňované na zvieratách mali podobné výsledky - tzn. žiadne karcinogénne účinky sa neprejavili, avšak pri veľmi vysokých perorálnych dávkach u nich bolo zistené poškodenie centrálneho nervového systému či patologické zmeny v obličkách. Ďalšia štúdia na zvieratách uvádza, že u potkanov kŕmených potravou obsahujúcou 5% propylénglykolu počas 104 týždňov sa neprejavilo žiadne poškodenie zdravia. Pri priamom kontakte môže dráždiť pokožku a oči. U skupín ľudí, ktorí majú negatívne reakcie na túto látku, sa môže vyskytnúť tzv. kontaktná dermatitída. Sú zaznamenané prípady otravy v prípadoch požitia deťmi.