E951 - Aspartám

Kategória

sladidlá zvýrazňovače chuti a vône

Skóre škodlivosti

5

Nevhodné pre deti

Charakteristika

Ide o syntetické sladidlo, ktoré je cca 200x sladšie ako cukor. Zvýrazňuje arómu. Používa sa vo viac ako 6000 potravinách po celom svete. Látka nie je stabilná pri zahrievaní - stráca svoju sladkosť. V tele sa rozkladá na 3 látky - fenylalanín, kyselinu asparágovú a metanol. Zvyšuje chuť k jedlu. Má schopnosť zvýrazňovať sladivosť ďalších syntetických sladidiel.

Použitie

Aspartám sa používa ako náhrada cukru k bežnému sladeniu, na výrobu sypkých nápojov, čajov, žuvačiek, niektorých jogurtov, niektorých dezertov, pudingov, raňajkových cereálií, mrazených krémov, majonézy, horčici, nakladanej zeleniny a ovocia, vitamínových doplnkov a ďalšie. Väčšinou sa nepoužíva v pokrmoch, ktoré je nutné zahrievať, tepelne upravovať.

Výroba

Aspartám sa vyrába synteticky z aminokyseliny fenylanín a z kyseliny asparaginovej.

Nežiaduce účinky

Aspartám bol prvýkrát schválený v roku 1974. V tomto roku sa objavili prvé zmienky o možnom poškodzovaní mozgu (najmä so vznikom rakoviny mozgu). Od tej doby prebiehajú diskusie, týkajúce sa jeho závadnosti. Americká organizácia FDA (Food and Drug Administration) uskutočnila dvojročný nezávislý výskum a vyhlásila, že nemôže podporiť tvrdenie, že aspartám zabíja mozgové bunky alebo spôsobuje iné poškodenia. Aspartám tiež obsahuje aminokyseliny fenylalanín, ktorý je nebezpečný pre osoby s vrodenou poruchou metabolizmu, tzv. Fenylketonúriou. Znižuje kyslosť moču, tým pádom zvyšuje riziko vzniku infekcie. Pozor by si mali dávať ľudia citliví na túto látku - po nežiaducich účinkoch, ktoré u nich aspartám vyvolal, napr. závraty, bolenie hlavy, vyrážky, poruchy správania u detí, by sa mali jej budúci konzumácii vyhýbať. Určite by sa mali potravinám, obsahujúcim túto látku, vyhýbať tehotné a dojčiace ženy (pretože sa aspartám v tele rozkladá na metanol, ktorý nie je vhodný). Niektoré štúdie na hlodavcoch uvádzajú negatívne účinky na ich nervový systém. V roku 1984 sa objavili správy arizonského ministerstva zdravotníctva, že sa objem metylalkoholu v aspartáme pri vyšších než obvyklých teplotách zvyšuje nad prípustnú úroveň a stáva sa toxickým. FDA na to odpovedala, že podobné úrovne metylalkoholu sa objavujú prirodzene v ovocných džúsoch a že je preto riziko nepodložené. V roku 1996 bol, v rámci štúdie na potkanoch, dokázaný zvýšený výskyt rakoviny mozku. V roku 2007 vydal časopis Critical Reviews of Toxicology (dalo by sa preložiť ako "Kritické recenzie v toxikológii") prehľad cca 500 štúdií, článkov, správ za posledných 25 rokov. Výsledkom tohto zhrnutia bolo tvrdenie, že v bežných množstvách je konzumácia aspartámu bezpečná. Nie je dôveryhodný dôkaz o tom, že by látka spôsobovala zdravotné problémy, bola karcinogénna alebo neurotoxická.V roku 2008 prebehli ďalšie štúdie na univerzite v Južnej Afrike. Cieľom bolo dokázanie priamych aj nepriamych efektov na vznik mentálnych porúch, porúch učenia alebo emocionálneho správania. Dokázali, že aspartám môže narušiť metabolizmus aminokyselín a štruktúr proteínov, integritu genetického materiálu, nervové funkcie, hormonálnu rovnováhu. Sú potrebné ďalšie štúdie na stanovenie pevného záveru o jeho škodlivosti, množstvo štúdií nedáva jasný záver a dôkazy o jeho škodlivosti sú zatiaľ kontroverzné.

Doplňujúce informácie

V SR (celej EÚ) je používanie aspartámu povolené do vybraných potravín v obmedzenom množstve. V USA, Kanade aj v EÚ je používanie látky povolené. Hodnota prijateľnej dennej dávky ADI je 0-40 mg/kg telesnej hmotnosti. EFSA v roku 2013 hodnotila znovu bezpečnosť aspartámu a 10. decembra vydala tlačovú správu, v ktorej uvádza závery preskúmania s výsledkom, že aspartám považuje naďalej za bezpečný.